AZ Sint-Maarten, Mechelen

Een casestudy van I-Theses
  • 16-12-2016
AZ Sint-Maarten; © VK Architects & Engineers (arch); Ingenium (MEP); Sweco (Stru); i-Theses

Voor de nieuwbouw van het fusieziekenhuis Emmaüs in Mechelen besliste de bouwheer de BIM- filosofie toe te passen. Waarschijnlijk was het op dat moment het grootste project in Vlaanderen dat werd “geBIMd”. De voordelen van een intelligent bouwmodel waren snel duidelijk: het designteam kon optimaal samenwerken en er werd een intelligent 3D-gebouwmodel ontwikkeld in functie van gebouwonderhoud en facility management.

Welke partijen waren betrokken bij het BIM-proces?
Vooral i-Theses, VK Architects & Engineers, Grontmij (Sweco), Ingenium en MBG waren betrokken.
i-Theses was als consultant en opleidingsverstrekker bij alle betrokken partijen aanwezig. Naderhand werd er nog een onafhankelijke BIM-coördinator ingehuurd.

Voor welke onderdelen werd BIM wel/niet toegepast?
BIM werd toegepast voor alle onderdelen die betrekking hebben op het gebouw. Zowel voor architectuur, structuur, technieken als coördinatie. Het ontwerp van de omgeving werd op een meer traditionele manier gerealiseerd, terwijl we ook dat vandaag zouden integreren in het BIM-model.

Waarom en door wie werd beslist om dit project uit te voeren met BIM?
Technisch Directeur Jan Claesen was een pionier met deze wens. Hij was al lang overtuigd van de voordelen van BIM. Het ‘Build before it’s real’-principe sprak enorm aan. Bovendien biedt een BIM heel wat voordelen naar onderhoudsplanning.

Hoe is het BIM-proces verlopen? Liep het vlot? Waren er bepaalde knelpunten?
De kennisoverdracht verliep zeer vlot. In de praktijk botsten we echter al heel snel op een aantal problemen. Intelligentie gebouwmodellen tussen de betrokken partijen uitwisselen, was geen dagdagelijkse gewoonte, waardoor sommige betrokken partijen het er moeilijk mee hadden. Elk bureau bouwde de modellen op een andere manier op. Er is dus dringend nood aan een algemeen aanvaarde standaard, een protocol dat duidelijk omschrijft hoe een model moet worden opgebouwd en welke classificatie moet worden gebruikt. Bovendien stellen wij vast dat modellen uitwisselen soms nog een probleem vormt.

In hoeverre vormde BIM voor dit project een meerwaarde?
Voor de bouwheer vormde dit een absolute meerwaarde. Het was bij de aanbesteding dan ook een vereiste in het lastenboek. Een eerste voordeel is dat de faalkosten bij de bouw van het project verlagen. De bouwheer was er bovendien als geen ander van overtuigd dat BIM minstens even belangrijk was voor de opdrachtgever, de onderhoudsplanning en het facility management. 

Wat heeft dit project u geleerd m.b.t. het bimmen?
Werken met BIM-modellen biedt ontegensprekelijk voordelen. In de praktijk bestaat er echter nog een aantal obstakels. Zo is er dringend nood aan duidelijke afspraken en standaarden. Er lopen hieromtrent initiatieven, maar zolang deze niet beschikbaar zijn voor en niet gedragen worden door àlle betrokken organisaties, blijft het moeilijk…

Gerelateerde partner

Opdrachtgever

Emmaüs vzw

Locatie

MECHELEN

Ontwerp

VK Architects & Engineers

Betrokken studiebureaus

- Sweco / Grontmij (stabiliteit/stabilité)
- Ingenium (technieken/techniques)
- KM Tuinplanning (buitenaanleg/extérieur)
Aannemer/Entrepreneur: MBG

Gebruikte software

AutoCAD Civil3D
Autodesk Revit
Autodesk Navisworks
BIMiTs Datalink