Kunstlaan 19H, Brussel

Een casestudy van Bimplan
  • 24-01-2017

Het project is een traditionele aanbesteding waarbij de opdrachtgever een contractuele BIM-eis gesteld heeft. Deze casestudy licht de BIM-samenwerking toe tussen de betrokken partijen tijdens de ontwerpfase. Het hoofddoel was om tot een maximaal geïntegreerd ontwerp te komen en een foutloos aanbestedingsdossier naar de markt te brengen.

Welke partijen waren betrokken bij het BIM-proces?
De BIM-manager van het ontwerpteam (Bimplan) heeft i.s.m. alle partijen een BIM-protocol opgesteld en vervolgens de virtuele modelopbouw en -coördinatie van het ontwerpteam in de praktijk begeleid. De BIM-procesmanager van de opdrachtgever (D-Studio) heeft tijdens validatiemomenten de kwaliteit van de modellen beoordeeld. Alle partijen hebben samengewerkt in een zogenaamde Closed BIM-omgeving. 

Voor welke onderdelen werd BIM wel/niet toegepast?
Een essentieel basisonderdeel van een BIM-samenwerking is het centraliseren van alle relevante projectinformatie en dus ook de communicatie. Alle projectdeelnemers werden daarom verplicht om via een cloudplatform (Chapoo) aspectmodellen en -documenten uit te wisselen.  Bij de opbouw van modellen lag de focus op uniformiteit in de naamgeving van objectdefinities en parameters en op het scheiden van disciplines. De Revit Standards-richtlijnen werden zo goed mogelijk toegepast. Uit de modellen werden tekeningen en meetstaten geëxtraheerd voor alle disciplines. Conflicten tussen aspectmodellen werden gedetecteerd met Solibri en gecommuniceerd via het Bimcollab-cloudplatform. 

Waarom en door wie werd beslist om dit project uit te voeren met BIM?
In dit geval had de opdrachtgever zelf geëist dat er met BIM zou worden gewerkt. Bimplan werd, als bouwkundig adviesbureau dat zich specialiseert in het leveren van diensten en strategisch advies rond het gebruik van BIM, bij het project betrokken. 

Hoe is het BIM-proces verlopen? Liep het vlot? Waren er bepaalde knelpunten?
Zowel voor Cofinimmo als voor POLO Architects was dit hun eerste BIM-project. Zij hebben zich dan ook terecht laten begeleiden door BIM-experten (respectievelijk D-Studio en Bimplan). VK Architects & Engineers had wel al ervaring in BIM-samenwerking. De partijen pasten de bepalingen uit het BIM-protocol zo goed als integraal toe zonder al te veel discussie.  Wekelijks werden drie aspectmodellen uitgewisseld en aan elkaar gelinkt en waren er modelcontroles. De teamleden losten issues zo goed als onmiddellijk op. Tijdens BIM-meetings bespraken we de voortgang van het proces en hielden we de modellen tegen het licht. Enig minpunt was de vertraging voor de techniekmodellen waardoor het dossier net iets later klaar was. 

In hoeverre vormde BIM voor dit project een meerwaarde?
De meerwaarde van BIM is vooral dat er meer vat is op de ontwerpcoördinatie, dankzij goede afspraken, gecentraliseerde communicatie en een verbeterd inzicht. 

Wat heeft dit project u geleerd m.b.t. het bimmen?
Bij Bimplan hebben we vooral de conclusie getrokken dat een BIM-samenwerking mooie resultaten oplevert wanneer iedereen met enthousiasme en open vizier samenwerkt en zich bovendien aan de richtlijnen houdt. Wij beschouwen dit project vooral als een bevestiging van hoe vlot de ontwerpcoördinatie kan verlopen met behulp van BIM.

Gerelateerde partner

Opdrachtgever

Cofinimmo

Locatie

BRUSSEL

Ontwerp

POLO Architects

Betrokken studiebureaus

bimplan
VK Architects & Engineers
D-Studio

Gebruikte software

Revit2016
Solibri
Bimcollab
Chapoo