Postgebouw Groenplaats, Antwerpen

Een casestudy van N² 't Kwadraat
  • 24-01-2017
Postgebouw Groenplaats Antwerpen; © 8 Office Architects en N² 't kwadraat
Postgebouw Groenplaats Antwerpen; © 8 Office Architects en N² 't kwadraat

Aan de hand van een 3D-laserscanning hebben we dit gebouw met een oppervlakte van 22.000m² volledig digitaal opgemeten. We koppelden de 965 scans tot een puntenwolk waarmee we het nauwkeurige BIM-model hebben opgebouwd. Dit model gebruikten we nadien voor verder ontwerp.

Welke partijen waren betrokken bij het BIM-proces? 

N² ’t Kwadraat stond in voor de opmeting (met 3D-laserscanning) voor het as-builtplan en voor de opmaak van het BIM-model van de huidige toestand, de eerste schakel in het BIM-proces.

Voor welke onderdelen werd BIM wel/niet toegepast? 

De Lambertcoördinaten die de landmeter-expert mat, werden gekoppeld aan de puntenwolk en, als TrueNorth, aan het BIM-model.

Waarom en door wie werd beslist om dit project uit te voeren met BIM? 

De ontwerpers, 8 Office Architects, hadden ons de opdracht gegeven om een nauwkeurig BIM-model aan te leveren van de as-builtsituatie.

Hoe is het BIM-proces verlopen? Liep het vlot? Waren er bepaalde knelpunten?

De grootste uitdaging van dit project was om de hoeveelheid data probleemloos te importeren in Revit. De volledige puntenwolk (+/- 300GB) bestond uit 965 scans. De SCAN-to-BIMmethode is echter geen automatisch proces. Dergelijke grote projecten efficiënt uitwerken vereist expertise en gespecialiseerde software. Het interieur werd uitgewerkt vanuit de fasering “bestaande toestand”. Van de omgeving werd er eveneens een correcte toposurface gemaakt, gegenereerd aan de hand van een oppervlaktestudie op basis van de puntenwolk.

In hoeverre vormde BIM voor dit project een meerwaarde? 

Door de gigantische puntenwolk te converteren naar een BIM-model kunnen we gemakkelijk alle nodige data uit het BIM-model genereren. Dankzij de fasering “bestaande toestand” van het interieur kunnen we het BIM-model verder uitwerken voor de herbestemming van het historische Postgebouw. Aangezien alle data (scangegevens) aanwezig zijn, kan het BIM-model steeds verder worden uitgebreid en voorzien van bijvoorbeeld de technieken (MEP) of hogere detaillering (erfgoed).

Wat heeft dit project u geleerd m.b.t. het bimmen?
Door de grote omvang van dit project hebben we onze werkmethodiek verder verfijnd. Met onze nieuwste investering kunnen we nu een realtime-mapping uitvoeren tijdens het scannen. Dit resulteert in tijdswinst en, zeer belangrijk, een nog accurater BIM-model.

Gerelateerde partner

Opdrachtgever

Locatie

ANTWERPEN

Ontwerp

8 Office Architects

Gebruikte software

Autodesk Revit