Reynaers Institute, Duffel

Een casestudy van Reynaers Aluminium
  • 24-01-2017
Reynaers Institute
Reynaers Institute

Het betreft een inbreidingsproject op de site van Reynaers Aluminium in Duffel.  In concreto werd een volledig ingesloten gebouw afgebroken om een performante nieuwbouw te realiseren.  Specifieke aandachtspunten waren de continuïteit van activiteiten op de site tijdens het bouwproces en connectiviteit naar de omliggende gebouwen.

 

Welke partijen waren betrokken bij het BIM-proces?
Vanaf het voorontwerp bouwde ar-te een BIM-model waardoor ontwerpbeslissingen in elke fase snel en duidelijk konden gecommuniceerd worden met de opdrachtgever. Tijdens de uitvoering gebruikten zowel de ontwerper als de aannemer het BIM-model voor de coördinatie en de controle op de uitvoering.

Voor welke onderdelen werd BIM wel/niet toegepast?
BIM werd ingezet voor het architecturaal en structureel ontwerp en de realisatie ervan.
Sefaira gebruikten we in het kader van performance based design om in een vroeg stadium de daglichttoetreding en de koude- en warmtestromen te evalueren en te optimaliseren.

Waarom en door wie werd beslist om dit project uit te voeren met BIM?
Ar-te, die als ontwerper maximaal wil inzetten op de doorgedreven toepassing van BIM in het volledige bouwproces, van ontwerp tot realisatie, nam hiervoor het initiatief,.

Hoe is het BIM-proces verlopen? Liep het vlot? Waren er bepaalde knelpunten?
De uitwisseling van een BIM-model onder verschillende partners van het bouwproces, die met verschillende softwarepakketten werken, vormt vaak nog een knelpunt. Niet alleen het verlies van informatie maar ook een teveel aan informatie kan voor problemen zorgen. Zo bevat het 3D-model van de prefabbetonstructuur, dat door de aannemer is opgebouwd in Tekla, zeer veel details over de wapening. Dit model invoegen in Revit voor controle vormde geen probleem, maar de structuur in het BIM-model van de ontwerper vervangen door het 3D-model van de aannemer bleek niet interessant. De veelheid aan informatie en de beperkingen in aanpasbaarheid zorgden voor een slechte leesbaarheid van de plannen en vereisten een veel grotere rekenkracht van de computer.

In hoeverre vormde BIM voor dit project een meerwaarde?
Omdat er verschillende functies worden samengebracht in dit gebouw, was er overleg nodig met een grote groep gebruikers. Een 3D-model is dan een zeer efficiënte vorm van communicatie om tot een ontwerp te komen waar iedereen achter staat. De mix van functies had ook een complexe structuur tot gevolg, met verschillende plafondhoogtes, tussenverdiepingen en rolbruggen op verschillende hoogtes. Omdat de aannemer gebruik maakte van het BIM-model bij de uitwerking van de prefabbetonstructuur kon hij alle nodige consoles, sparingen en voorzieningen zeer precies uitwerken. Het 3D-model van de betonstructuur werd nadien door de ontwerper ingevoegd in het BIM-model, wat resulteerde in een efficiënte controle en een kleine kans op fouten.

Wat heeft dit project u geleerd m.b.t. het bimmen?
Het succes van BIM staat of valt met de overtuiging waarmee alle partijen in het bouwproces er gebruik van maken en met de communicatie tussen deze partijen. Informatie die verloren gaat of een teveel aan informatie vormen nog vaak een struikelblok om de voordelen van BIM optimaal te kunnen benutten. 

Gerelateerde partner

Opdrachtgever

Reynaers Aluminium

Locatie

DUFFEL

Ontwerp

ar-te

Betrokken studiebureaus

STABO

Gebruikte software

Autodesk Revit