Stad en Huis 2018, Stadskantoor, Hasselt

Een casestudy van KUBUS
  • 24-01-2017

Het project ‘nieuw Stadskantoor Hasselt’ bestaat enerzijds uit een nieuwbouw en anderzijds uit de restauratie van de voormalige Rijkswachtkazerne. Na de afronding zal het totaalproject de diensten van zowel de stad als het OCMW Hasselt huisvesten en kantoorruimte en bijhorende diensten aanbieden aan derden.

Welke partijen waren betrokken bij het BIM-proces?
Het ontwerpende team bestond uit Jaspers-Eyers, UAUcollectiv en Architectenbureau Michel Janssen. Bouwbedrijf Kumpen was voor de uitvoering betrokken. Het aanbieden van BIM was een bijkomende troef in het project. Niet enkel voor de bouwheer, maar ook als tool voor de ontwerpers en uitvoerder om het coördinatieproces te stroomlijnen.

Voor welke onderdelen werd BIM wel/niet toegepast?
BIM is toegepast vanaf het 3D-model in ARCHICAD: een verrijkt informatiemodel dat achterliggende materiaalinformatie bevat, gaande van merk en type tot eisen inzake brandveiligheid, isolatiewaarde, akoestische karakteristieken, enzovoort. 

Waarom en door wie werd beslist om dit project uit te voeren met BIM?
Tijdens de beginfase van het project stak het communicatieprobleem tussen verschillende softwarepakketten de kop op. Op dat moment dachten de bouwpartners nog dat Open BIM tijdrovend was en het niet zou renderen. In de loop van dit project is hun mening echter volledig veranderd en zagen ze duidelijk de voordelen van Open BIM.

Hoe is het BIM-proces verlopen? Liep het vlot? Waren er bepaalde knelpunten?
De BIM-methode zorgt voor optimalisatie van het bouwproces, maar er is een opstarttijd nodig. Eens de info juist zit, gaat alles sneller en gemakkelijker. Het beste is om in een vroeger stadium een grof BIM-model op te bouwen en dit gaandeweg weldoordacht te verfijnen en te detailleren. Nadien kunnen alle bouwpartners de voor hen relevante informatie (plannen en de benodigde gegevens) op een éénduidige wijze uit het BIM model afleiden. 

In hoeverre vormde BIM voor dit project een meerwaarde?
Het grote voordeel van BIM voor het architectenteam was de opbouw van een visueel informatiemodel, alvorens het proces van het bouwen zelf startte.  Zo konden ze architectuur en stabiliteit optimaal op elkaar afstemmen en clashes met technieken detecteren en oplossen vooraleer de eerste graafmachine ter plaatse was.

Dankzij BIM heeft Kumpen maar liefst achthonderd problemen vroegtijdig gedetecteerd. De beperking van faalkosten is een dagelijkse bezorgdheid, dus analyseerden ze hoeveel duurder de werken zouden zijn als ze die fouten niet hadden opgemerkt. Dankzij het modelleren in BIM werd een besparing van 5 à 6% gerealiseerd, inclusief gewonnen tijd voor extra interventies en materiaal.

Wat heeft dit project u geleerd m.b.t. het bimmen?
BIM is in de eerste plaats een communicatiemodel. Het feit dat het volledige model opgebouwd is uit digitale visuele informatie, laat toe om in een vooruitgeschoven fase vanuit verschillende invalshoeken aftoetsingen te doen. Er is op een visuele manier steeds ruimte voor verbetering, vóór en tijdens de bouw. 

Gerelateerde partner

Opdrachtgever

AGB Hasselt

Locatie

HASSELT

Ontwerp

THV Hassalink, Jaspers-Eyers Architects i.s.m. UAUcollectiv en Architectenbureau Michel Janssen

Betrokken studiebureaus

Studiebureau stabiliteit / Bureau d'études stabilité: Eurostation | Engitop
Studiebureau technieken / Bureau d'études techniques: Eurostation | ITD

Gebruikte software

ARCHICAD
Solibri
Allplan