Stad en Huis 2018, Stadskantoor, Hasselt

Een casestudy van Kumpen
  • 24-01-2017
Stadskantoor Hasselt, © foto: Dieter Froyen; architectuur: THV Hassalink; Jaspers-Eyers Architects ism UAU Collectiv et Architectenbureau Michel Janssen
Stad en Huis 2018, Nieuw Stadskantoor Hasselt; © SM Hassalink; Jaspers-Eyers Architects, UAU Collectiv en Architectenbureau Michel Janssen

Ontwikkeling en realisatie van een multifunctioneel kantoorgebouw voor de stadsdiensten en het OCMW van Hasselt. Het project omvat eveneens renovatie-en restauratiewerken aan het aanliggende voormalige rijkswachtgebouw.

Welke partijen waren betrokken bij het BIM-proces?
De architecten en studiebureaus modelleerden elk hun eigen aspectmodel. Kumpen voegde daar BIM-modellen van zijn onderaannemers aan toe of werkte zelf delen op naar een hoger LOD. 

Voor welke onderdelen werd BIM wel/niet toegepast?
Kumpen gebruikte ontwerpmodellen om meetstaten te extraheren en het budget te beheren. Dit werd aangevuld met eigen aspectmodellen of puntenwolkscans  om de uitvoering te coördineren en te ondersteunen.  

Waarom en door wie werd beslist om dit project uit te voeren met BIM?
Het engagement om integraal de BIM-methodiek toe te passen werd opgenomen in het ingediende wedstrijdontwerp.  

Hoe is het BIM-proces verlopen? Liep het vlot? Waren er bepaalde knelpunten?
Het project is opgestart in 2014 en daardoor was het voor alle partijen één van de eerste BIM-projecten. We zijn gestart met modelleren zonder eerst een BIM-uitvoeringsplan op te maken.  Dankzij een grote bereidheid van alle partners om samen te werken, verliep de samenwerking toch heel efficiënt, niet alleen in ontwerpfase maar ook in uitvoeringsfase. We merkten wel dat de traditionele taakverdeling tussen verschillende stakeholders verschoof. Als aannemer maak je bijvoorbeeld zelf meer (uitvoerings-)plannen op vertrekkend van het BIM-model, ontwerpers moeten hun model meer in detail uitwerken, want ‘principedetails’ bijvoorbeeld passen niet binnen een BIM-methodiek. 

In hoeverre vormde BIM voor dit project een meerwaarde?
De meerwaarde voor Kumpen is veel groter dan we initieel konden inschatten: door een betere informatiebeheersing, betere werkvoorbereiding en betere communicatie worden faalkosten dagdagelijks vermeden.
De grote meerwaarde voor het project ligt echter in een beter doordacht, duurzaam ontwerp dat werknemers en bezoekers de komende decennia zullen ervaren als een aangenaam stadhuis. 

Wat heeft dit project u geleerd m.b.t. het bimmen?
Om alle stakeholders efficiënt te laten samenwerken is inzicht in ieders takenpakket en ieders behoefte aan informatie onontbeerlijk. Dankzij de lessen die we uit dit project trokken, nemen we bij nieuwe BIM-projecten nu eerst ruim de tijd om een BIM-uitvoeringsplan te maken.

Gerelateerde partner

Opdrachtgever

AGB Hasselt

Locatie

HASSELT

Ontwerp

THV Hassalink, Jaspers-Eyers Architects i.s.m. UAUcollectiv en Architectenbureau Michel Janssen

Betrokken studiebureaus

Studiebureau stabiliteit / Bureau d'études stabilité: Eurostation | Engitop
Studiebureau technieken / Bureau d'études techniques: Eurostation | ITD

Gebruikte software

Archicad
Allplan
Revit
Tekla
Solidworks
Solibri Model Checker
SimpleBIM