Stad en Huis 2018, Stadskantoor, Hasselt

Een casestudy van Jaspers-Eyers Architects
  • 24-01-2017
Stad en Huis 2018, Nieuw Stadskantoor Hasselt; © THV Hassalink; Jaspers-Eyers Architects, UAU Collectiv en Architectenbureau Michel Janssen
tad en Huis 2018, Stadskantoor Hasselt; © THV Hassalink; Jaspers-Eyers Architects, UAU Collectiv en Architectenbureau Michel Janssen
Stad en Huis 2018, Nieuw Stadskantoor Hasselt © THV Hassalink; Jaspers-Eyers Architects, UAU Collectiv en Architectenbureau Michel Janssen

Het nieuwe stadskantoor Hasselt is een nieuwbouw- en restauratieproject voor de integratie en gemeenschappelijke dienstverlening van zowel stadsdiensten als OCMW-dienstverlening. Daarenboven zal het gebouw (kantoor)ruimte bieden aan derden.

KUBUS organiseert een masterclass rond dit BIM-project op dinsdag 9 mei 2017. Jaspers-Eyers, UAU collectiv, Kumpen-Democo en Engitop vertellen in deze masterclass vanuit hun eigen ervaring hoe dit BIM-project tot een succesvol integraal bouwproces is geworden. Wat waren de knelpunten en in hoeverre vormde BIM voor dit project een meerwaarde? Voor meer informatie over deze masterclass en om in te schrijven, surf naar de website van KUBUS.

Jaspers-Eyers Architects licht hieronder al een tipje van de sluier op. 


Welke partijen waren betrokken bij het BIM-proces?
Betrokken partijen in het BIM proces zijn in de eerste plaats de lead-architect (Jaspers-
Eyers Architects), het studiebureau (Engitop) stabiliteit en het studiebureau technieken bij de ontwerpers, de aannemer Kumpen voor de uitvoering en quantity controle.

Voor welke onderdelen werd BIM wel/niet toegepast?
BIM werd toegepast voor de architectuur, de coordinatie met stabiliteit en technieken, de uitvoeringsvoorbereiding en voor de controle via 3D scans.

Waarom en door wie werd beslist om dit project uit te voeren met BIM?
De beslissing werd genomen vanuit het consortium Hassalink, omdat het meerwaarde gaf aan de offerte en omdat het kon worden ingezet als tool voor de coördinatie.

Hoe is het BIM-proces verlopen? Liep het vlot? Waren er bepaalde knelpunten?
Werken met BIM is een constant leerproces, waar men dient uit te zoeken wat wel en wat niet kan in BIM, welke relevantie bepaalde informatie al dan niet heeft.  Het is een geweldige coördinatietool om uitvoeringsfouten a priori te kunnen ondervangen en het bouwproces op zich te streamlinen. Het grootste knelpunt is dat er van alle schakels in het architectenbureau zelf een aanzienlijke bouwkennis wordt vereist en dus niet langer een zuivere tekenkundige kennis.

In hoeverre vormde BIM voor dit project een meerwaarde?
Naast een goede ontwerptool, met enorme mogelijkheden voor de controle van ontwerpen ifv PVE, wetgeving (vb  brandveiligheid), lichtinval, ruimtelijkheid, is BIM ook een serieus coordinatiegereedschap, waarbij zowel stabiliteit, technieken als EPB in verschillende fases van het project gecontroleerd en, waar nodig, bijgestuurd kunnen worden. Tevens is de verstrekte informatie, het 3D getekende ICM de daaraan gekoppelde informatie (bvb. Besteknummer, REI-waarde, akoestische info, evt merk en type, …) ook voor de aannemer de basis voor zijn offerte-aanvragen. En tot slot is er de uitvoering, waar de aannemer het model aanvult met de correcte uitvoeringsmodellen en tekeningen.

Wat heeft dit project u geleerd m.b.t. het bimmen?
Tijdig met BIM van start gaan is belangrijk. Bovendien is er bij elke fase van het proces specifieke informatie nodig.  We leerden ook dat er niet te veel getekend mag worden: 2D-detailinformatie blijft nog steeds een zeer relevante factor. En dat het pas echt werkt als alle partijen in het bouwproces hun input geven, en niet enkel informatie uit het model halen.

Gerelateerde partner

Opdrachtgever

AGB Hasselt

Locatie

HASSELT

Ontwerp

THV Hassalink, Jaspers-Eyers Architects en collaboration i.s.m. UAUcollectiv en Architectenbureau Michel Janssen

Betrokken studiebureaus

Studiebureau stabiliteit / Bureau d'études stabilité: Eurostation | Engitop
Studiebureau technieken / Bureau d'études techniques: Eurostation | ITD

Gebruikte software

Archicad
Solibri Model Checker
BIMx (mobile devices)