Woonzorgcampus, Bellegem

Een casestudy van B2Ai
  • 24-01-2017
Woonzorgcampus Bellegem; © B2Ai
Woonzorgcampus Bellegem; © B2Ai
Woonzorgcampus Bellegem; © B2Ai
Woonzorgcampus Bellegem; © B2Ai
Woonzorgcampus Bellegem; © B2Ai

Het gaat om een woonzorgcentrum met 96 woongelegenheden, 24 sociale flats en een buurtcentrum. Het stedenbouwkundig concept gaat uit van een maximale inpassing van het project in de buurt. Het project is momenteel in uitvoering.

Welke partijen waren betrokken bij het BIM-proces?
Wij deden bijna alles voor deze opdracht ‘in house’. Naast de opdrachtgever (OCMW Kortrijk), en de aannemer (Gabecon) waren bij B2Ai de afdeling architectuur, de ir. stabiliteit (B2Ai) en de ir. technieken betrokken.

Voor welke onderdelen werd BIM wel/niet toegepast?
BIM werd hier voor hele project toegepast: architectuur, stabiliteit, technieken, bouwaanvraag en aanbestedingsdossier.

Waarom en door wie werd beslist om dit project uit te voeren met BIM?
BIM werd opgelegd door de opdrachtgever.

Hoe is het BIM-proces verlopen? Liep het vlot? Waren er bepaalde knelpunten? OCMW Bellegem was het eerste project waar de drie interne afdelingen in één BIM-model samenwerkten. Er was bovendien een erg strikte deadline. We merkten dat de duidelijke afspraken absoluut nodig waren om succesvol te kunnen samenwerken. Om de deadline te halen werden ook BIM-modelleurs van een andere B2Ai-vestiging ingeschakeld, waardoor we eveneens de grenzen van onze soft- en hardware konden ervaren. 

In hoeverre vormde BIM voor dit project een meerwaarde?
Dit project testte de grenzen van waar we met BIM toe in staat waren op dat moment. We konden een eerste algemene evaluatie maken van onze BIM-werkmethodieken en een aantal verfijningen aanbrengen. Nagenoeg alle hoeveelheden rolden uit het BIM-model, waardoor we onze meetstaat niet meer manueel hoefden op te maken. Het project bracht ons ook een aantal inzichten over het maximale aantal modelleurs die tegelijkertijd het model kunnen opbouwen.

Wat heeft dit project u geleerd m.b.t. het bimmen?
Om optimaal te kunnen samenwerken - bimmen gaat immers om samenwerken - zijn duidelijke afspraken nodig. Iedereen moet de verantwoordelijkheden en informatiestromen zeer goed kennen.

Gerelateerde partner

Opdrachtgever

OCMW Kortrijk

Locatie

KORTRIJK

Ontwerp

B2Ai

Gebruikte software

Revit