Aviatica Modern Office Building, Praag

Een casestudy van SCIA
  • 02-02-2017
Aviatica Modern Office Building
Aviatica Modern Office Building
Aviatica Modern Office Building

Dit kantoorgebouw telt twee kelders van 180 x 84 m en in totaal 9 verdiepingen. Het is het eerste in een nieuw stadsdeel van Praag. De constructie bestaat uit staal, gewapend en voorgespannen beton en vertoont een zeer opmerkelijke afgeronde vorm.

Welke partijen waren betrokken bij het BIM-proces?
Het studiebureau was de drijvende kracht, in samenspraak met de investeerder. Communicatie verliep via BIM en beslissingen werden genomen op basis van het driedimensionale BIM-model, in samenspraak met de architect en de opdrachtgever.

Voor welke onderdelen werd BIM wel/niet toegepast?
Het 3D-model van SCIA Engineer werd gebruikt om te modelleren en te berekenen. De bekistings- en wapeningsplannen werden getekend met Allplan. De uitwisseling tussen beide gebeurde via IFC.

Waarom en door wie werd beslist om dit project uit te voeren met BIM?
In samenspraak met de opdrachtgever koos het studiebureau bewust voor de BIM-aanpak, omwille van de complexe vorm van het project. Een extra reden waren de sterke IFC uitwisselingsmogelijkheden tussen SCIA Engineer en Allplan.

Hoe is het BIM-proces verlopen? Liep het vlot? Waren er bepaalde knelpunten?
Dit was het allereerste BIM project dat het bureau uitvoerde. De uitwisseling tussen de reken- en tekensoftware verliep vlot, al blijft de klassieke bedenking dat er een duidelijk verschil is tussen een reken- en een tekenmodel. Open BIM en IFC werden ervaren als een must, omdat dit elk van de partijen toelaat zijn eigen beslissingen te nemen voor zijn taak in het project-team. Aanpassingen aftoetsen en communiceren verliep vlot via geplande besprekingen op basis van het 3D-model.

In hoeverre vormde BIM voor dit project een meerwaarde?
Wijzigingen kunnen vroeg in het proces besproken en aangepast worden, wat leidt tot een aanzienlijke tijdswinst. Eventuele constructiefouten, clashes … worden snel onderkend, wat dan weer financiële winst oplevert. Een bijkomende meerwaarde voor de investeerder is niet enkel de mogelijkheid om een opvallende en interessante constructie te creëren, maar ook het moderne BIM-gebaseerde project op zich dat hij later verder kan exploiteren om aan bijkomende eisen van zijn klant te voldoen en om het onderhoud ervan te waarborgen.

Wat heeft dit project u geleerd m.b.t. het bimmen?
De ervaren voordelen én tijdswinst hebben ervoor gezorgd dat voortaan alle projecten door het studiebureau in BIM worden uitgevoerd. Er staan al andere (en grotere) projecten gepland, die we dankzij de opgedane ervaring nog beter zullen kunnen aanpakken.

Gerelateerde partner

Opdrachtgever

Pente Investments s.r.a.

Locatie

Prague

Ontwerp

Cigler Marani Architects a.s.

Betrokken studiebureaus

Building s.r.o.
SCIA

Gebruikte software

SCIA Engineer, Allplan Engineering