Crematorium Stuifduin, Lommel

Een casestudy van MACOBO-STABO
  • 31-05-2017
Aula - © a2o architecten
Campo Santo - © a2o architecten
Invoerruimte - © a2o architecten
Inkomzone - © a2o architecten
© a2o architecten
© a2o architecten
© a2o architecten

Het crematorium Stuifduin omvat drie volumes: het crematoriumgebouw, het ceremoniegebouw en het cateringgedeelte. Dit alles is gegroepeerd rond een centrale buitenruimte die wordt beschouwd als een ‘Campo Santo’, een plaats voor rust en bezinning.

Welke partijen waren betrokken bij het BIM-proces?

Alle leden van het bouwteam, bestaande uit opdrachtgever Pontes, a2o architecten, Groep Vanhout, Macobo en Boydens Engineering, waren betrokken bij het BIM-proces.

Voor welke onderdelen werd BIM wel/niet toegepast?

BIM werd ingezet in de ontwerpfase en uitvoeringsfase met als doel een gecoördineerd model te verkrijgen. De wapening werd in 3D uitgewerkt door de stabiliteitsingenieur, wat een vrij uniek gegeven is.

Waarom en door wie werd beslist om dit project uit te voeren met BIM?

Omdat alle partijen vertrouwd waren met deze werkmethodiek, werd de beslissing snel en gezamenlijk genomen om het project in BIM uit te werken.

Hoe is het BIM-proces verlopen? Liep het vlot? Waren er bepaalde knelpunten?

De bouw van de funderingen ging al van start toen de laatste hand nog werd gelegd aan het ontwerp en de technische studies. Deze strakke deadline betekende dat betrokkenheid cruciaal was en communicatie essentieel. Daarom werd er beroep gedaan op BIMcollab en tweewekelijkse BIM-coördinatievergaderingen georganiseerd, waardoor de samenwerking vlot en efficiënt verliep. Tijdens de ontwerpfase zijn conflicten tussen architectuur, stabiliteit en technieken aangepakt, wat een positieve impact heeft op de snelheid en de rendabiliteit van de uitvoering.

In hoeverre vormde BIM voor dit project een meerwaarde?

Aangezien ontwerp en uitvoeringsfase elkaar deels overlappen, was het gebruik van BIM een grote meerwaarde om snel en accuraat op wijzigingen te kunnen inspelen. Sparingen van ventilatiekanalen werden meteen afgestemd met de stabiliteitsingenieur door gebruik te maken van het aspectmodel HVAC. Doordat heel wat balken in prefab werden gebruikt, konden tijdig de nodige sparingen en ankerpunten in het atelier voorzien worden.

Door het verder detailleren werd het BIM-coördinatiemodel voorzien van een hoger LOD (Level of Development), wat voornamelijk  naar uitvoering een belangrijke meerwaarde leverde. Voorheen kregen bevestigingspunten of -ankers pas een definitieve positie na montage van constructie-elementen. Nu kunnen deze reeds vooraf gepositioneerd en aangebracht worden.

Wat heeft dit project u geleerd m.b.t. het bimmen?

Een van de belangrijkste lessons learned van dit project is de nood aan een degelijk en uitgebreid BIM-protocol.

Gerelateerde partner

Opdrachtgever

Pontes

Locatie

LOMMEL

Ontwerp

a2o architecten

Betrokken studiebureaus

Macobo Engineering
Boydens Engineering

Gebruikte software

Archicad
Allplan
Revit Structure
Revit MEP
Navisworks
Solibri MC
BIMcollab
BIMx
Tekla Structures
SketchUp
SolidWorks
Dialux
TRNSYS
Designbuilder (Dynamische simulaties)