Kantoren Eribo, Waregem

  • 17-01-2018
Kantoren Eribo te Waregem
Kantoren Eribo te Waregem
Kantoren Eribo te Waregem
Kantoren Eribo te Waregem

Het gebouw omvat een schrijnwerkerij, berging en archieven op het gelijkvloers. Op de verdieping bevinden zich kantoren. Er zijn parkeerplaatsen voorzien tot onder de helft van de kantoren. Verder is er ook nog een tussenverdieping met bergruimtes. Tenslotte is er nog een aangebouwde loods. Het gebouw is ongeveer 100 meter lang. De voorgevel van het kantoorgedeelte is volledig in glas.

Welke partijen waren betrokken bij het BIM-proces?

Zowel het studie- en tekenbureau, Abicon nv, als de aannemer, Stadsbader, als het architectenkantoor Embo architecten waren betrokken bij het BIM-proces.

Voor welke onderdelen werd BIM wel/niet toegepast?

In een eerste fase heeft het studiebureau met SCIA Engineer een 3D-rekenmodel van de stabiliteitselementen opgemaakt. Aan de hand van IFC werd dit model bezorgd aan de tekenaar zodat er geen bijkomende schetsen meer gemaakt dienden te worden.

In een volgende fase heeft de aannemer omwille van de complexiteit van het gebouw ervoor gekozen om de ruwbouw volledig in 3D uit te tekenen. Hieronder vallen alle beton- en staalelementen. Omdat het gebouw volledig geprefabriceerd is, was het een groot voordeel om de structuur in 3D te hebben. Het gevolg is namelijk dat er heel vlot stuktekeningen voor de prefabelementen uit het 3D-model konden worden gehaald en ook meteen klaar waren voor productie. Een ander bijkomend voordeel van het bimmen is dat de controle door de architect en het studiebureau van de uitvoeringstekeningen veel vlotter verliep.

Doordat er in verschillende fasen is getekend binnen hetzelfde Teklamodel, konden meerdere (externe) tekenaars hieraan werken en kon er toch een overzichtsmodel aangehouden worden.

Waarom en door wie werd beslist om dit project uit te voeren met BIM?

Het studiebureau Abicon nv en de aannemer Stadsbader hebben het 3D-model getekend. Omwille van de complexiteit van het gebouw was het aangewezen om de structuur in 3D uit te werken. Het 3D-model zorgde voor een vlottere controle en een snellere output van de stuktekeningen voor de prefabelementen. Bovendien kon met meerdere tekenaars aan hetzelfde model gewerkt worden, wat de snelheid van werken verhoogde.

Hoe is het BIM-proces verlopen? Liep het vlot? Waren er bepaalde knelpunten?

Het BIM-proces is vlot verlopen. De structuur is eerst in Tekla uitgetekend en het model is daarna uitgewisseld met de architect via het IFC-programma Tekla BIMsight. De architect heeft digitaal zijn opmerkingen gegeven. Vervolgens werden die opmerkingen aangepast. 

In hoeverre vormde BIM voor dit project een meerwaarde?

BIM vormde een grote meerwaarde voor dit project omdat er enerzijds sneller fouten uit het model konden worden gehaald. Het is namelijk gemakkelijker om in 3D de moeilijke knopen te bekijken. Daarenboven kan op die manier de controle ook sneller en correcter gebeuren. Daarnaast was het handig dat er met meerdere tekenaars in hetzelfde model gewerkt kon worden.

Wat heeft dit project u geleerd m.b.t. het bimmen?

Door het gebruik van BIM hebben we als studiebureau vooral geleerd dat eventuele fouten veel sneller worden opgemerkt dan bij de traditionele manier van werken en communicatie. Verder zijn clashes of overlappingen tussen bijvoorbeeld een betonbalk en een gevelpaneel meteen zichtbaar terwijl dit anders niet altijd meteen duidelijk is.

Opdrachtgever

Maxanna BVBA

Locatie

WAREGEM

Ontwerp

Embo architecten

Betrokken studiebureaus

Abicon nv

Gebruikte software

Tekla / Tekla BIMsight / SCIA Engineer