Nieuw Zuid Blok 6, Antwerpen

  • 22-02-2018
RENDER: KCAP Architects & Planners
RENDER: KCAP Architects & Planners
RENDER: KCAP Architects & Planners
RENDER: Bureau Bouwtechniek
FOTO: Sarah Blee

De nieuwe toren op de site Nieuw Zuid in Antwerpen combineert wooneenheden met kantoren, commerciële functies en een hotel. Met zijn 80 meter rijst deze toren als een nieuw icoon omhoog voor Antwerpen Zuid op een schakellocatie tussen de binnenstad van Antwerpen en de Schelde.

Het 15.000 m² omvattende gebouw heeft een onderbouw van vier lagen en een 26 verdiepingen tellende toren. Er is een grote verscheidenheid aan woontypologieën om tegemoet te komen aan verschillende doelgroepen: jonge gezinnen, ouderen, alleenstaanden en werkende koppels.

Door de terugspringende gevels ontstaat er ruimte voor terrassen, tuinen en/of tuinbergingen. De onderste plint van het gebouw bevat een dubbel hoge passage, herbergt de lobby’s voor de kantoren en de toegang tot de woningen.

 

Welke partijen waren betrokken bij het BIM-proces?

De toren is een ontwerp van KCAP Architects & Planners te Rotterdam en EVR-Architecten te Gent. Het technisch ontwerp- en adviesbureau Bureau Bouwtechniek staat in voor de technische ondersteuning van de architecten vanaf de ontwerpfase. Bureau Bouwtechniek heeft in samenwerking met het stabiliteitsbureau Establis het BIM-model opgebouwd.

De bouw van de toren is gestart eind 2016 en is nog volop gaande.

Voor welke onderdelen werd BIM wel/niet toegepast?

Establis bouwde het BIM-model voor de structuur en de stabiliteit. Bureau Bouwtechniek modelleerde het BIM-model architectuur. De uitdaging voor dit project lag bij de elementen voor het buitenschrijnwerk.

Waarom en door wie werd beslist om dit project uit te voeren met BIM?

De projectpartners Bureau Bouwtechniek en Establis beslisten samen om individuele BIM-modellen op te bouwen en deze gezamenlijk uit te wisselen om het samenwerkings- en coördinatieproces te bevorderen.

Hoe is het BIM-proces verlopen? Liep het vlot? Waren er bepaalde knelpunten?

De grootste moeilijkheid tijdens het BIM-proces voor dit torengebouw was het beheren van een complexe en uitgebreide bibliotheek van schrijnwerkelementen en -componenten. Er waren maar liefst 406 unieke schrijnwerktypes nodig om de verschillende gevels op te bouwen.

Ook de oplopende bestandsgrootte vormde een uitdaging. Uiteindelijk was het net haalbaar om dit gebouw van 26 verdiepingen in één BIM-model op te bouwen.

Dit project was voor Bureau Bouwtechniek de aanleiding om een aantal Revit addins te ontwikkelen die het aanmaken van grote plannensets automatiseren.

In hoeverre vormde BIM voor dit project een meerwaarde?

Vanuit het BIM-model architectuur kon door een doorgedreven systematiek van afgetakte deelcomponenten en een doordachte parameterstructuur een gedetailleerde, uitgebreide en complete meetstaat gegenereerd worden.

Door een aantal zelfgeschreven plug-ins wordt deze meetstaat vervolgens automatisch in een lay-out gegoten en gecheckt op fouten en inconsistenties ten opzichte van het bestek.

Wat heeft dit project u geleerd m.b.t. het bimmen?

Een BIM-model heeft een grote meerwaarde voor het centraal beheren van een uitgebreide dataset. Datasets delen die buiten het BIM-model opgebouwd worden, (bv. deurenlijsten in Excel) zijn na verloop van tijd gevoelig voor corruptie en tegenstrijdigheden door opeenvolgende wijzigingen. Indien data buiten het BIM-model beheerd worden, is het nodig dat er een intelligente link wordt behouden met het BIM-model, zodanig dat het up-to-date zijn van de data gewaarborgd kan worden.

Opdrachtgever

Triple Living

Locatie

ANTWERPEN

Ontwerp

KCAP Architects & Planners i.s.m. EVR-architecten

Betrokken studiebureaus

Bureau Bouwtechniek (ontwerp- en adviesbureau)
Establis (stabiliteit)
CES (EPB, technieken)

Gebruikte software

Autodesk Revit 2016