Sulferberg Assistentiewoningen

Een casestudy van Wienerberger
  • 10-05-2018

In opdracht van Sovaga NV en in samenwerking met MBV Ontwikkeling/B&V projects en architect Karel Vandewynckel werd in Westouter een complex met 53 assistentiewoningen en een polyvalente ruimte gebouwd. De algemene aannemer Furnibo zet in al zijn projecten intensief in op digitale ondersteuning. Daarbij is BIM een onmisbaar 'instrument'.

Welke partijen waren betrokken bij het BIM-proces?

Furnibo nv en Cobe Ingenieurs BVBA werken actief samen met betrekking tot de BIM-modellering

 

Voor welke onderdelen werd BIM wel/niet toegepast?

Furnibo zet over de ganse lijn sterk in op BIM: ontwerp, stabiliteit, uitvoeringsdetails, meetstaten,… Dit is mogelijk omdat Furnibo streeft naar een digitale representatie van het bouwwerk tot in het kleinste detail. Een bijkomend voordeel van zo’n digitaal model is de visualisatie van het project: klanten kunnen gemakkelijker keuzes maken omdat ze op voorhand een goed beeld kunnen vormen van hoe het project er zal uitzien. Het definitieve uitzicht van het gebouw en de daaraan gekoppelde keuzes zijn niet evident. De bouwheer zal zich later immers vereenzelvigen met het gebouw: het gebouw en meer in het bijzonder de gevel wordt1 een soort visitekaartje. Dankzij het digitale model kan een eerste beeld gecreëerd worden van de look and feel van de gevel en kunnen in een handomdraai diverse varianten worden afgewogen. De textuurgenerator van Wienerberger is hierbij een perfecte tool. De definitieve gekozen gevelsteen de daaraan gekoppelde data, wordt onmiddellijk en automatisch in het model geladen wat de volledigheid van het uitvoeringsdossier optimaliseert.  

 

Waarom en door wie werd beslist om dit project uit te voeren met BIM?

Furnibo is ervan overtuigd dat wanneer een BIM-model beschikbaar is, het rendement bij uitvoering verhoogt. Op hun beurt maken Cobe Ingenieurs handig gebruik van het model voor hun plangeneratie. Aangezien, uit deze overtuiging, BIMmen een evidentie is, wordt het model ook aangewend voor 3D-visualisaties. Het bestaand model wordt met de textuurgenerator van Wienerberger aangevuld met de textuur van de gevelsteen waardoor de opdrachtgever nog voor het gebouw gerealiseerd is, een perfect realistisch beeld kan vormen van het eindresultaat dat later zal gebouwd worden. 

 

Hoe is het BIM-proces verlopen? Liep het vlot? Waren er bepaalde knelpunten?

Furnibo heeft een BIM-manager in dienst die zich uitsluitend toelegt op het BIM-proces. Door onze ervaring met BIM en hoe het te implementere in het bouwproces, treden wij graag op alsBIM-regisseur wat door de andere partijen als positief wordt ervaren.

 

In hoeverre vormde BIM voor dit project een meerwaarde?

BIM biedt een meerwaarde voor alle partijen in het bouwproces. Ook voor de bouwheer met als voorbeeld de BIM/textuurgenerator van Wienerberger waarmee hij reeds tijdens de conceptuele fase een goed beeld krijgt van het toekomstige project en zich in zijn keuzes goed kan laten ondersteunen. Niet alleen m.b.t. de gevelsteen, ook de kleur van de voegen, het metselverband en zelfs de voegdikte kunnen op voorhand in het BIM-model bekeken en met elkaar vergeleken worden. De aannemer kan op zijn beurt de correcte data van de gekozen gevelsteen rechtstreeks of via een link naar de website uit het BIM-model genereren: info over de initiële wateropname van de steen, de theoretische afmetingen, de porositeit, ... zijn steeds beschikbaar. Ook voor het postinterventiedossier is alle data opvraagbaar. Deze digitale manier van archiveren en dataverwerking voorkomt onnodig zoeken en opvragen van technische fiches

 

Wat heeft dit project u geleerd m.b.t. het bimmen?

Zet voor 100% in op BIM en blijf op de hoogte van nieuwe applicaties die op de markt komen om het BIM-proces te optimaliseren en de meerwaarde ervan voor uw bedrijf te laten groeien.

Gerelateerde partner

Opdrachtgever

Sovaga nv i.s.m. MBV Ontwikkeling bvba/B&V projects

Betrokken partijen

Algemene aannemer Furnibo
Cobe Ingenieurs bvba
Studiebureau Viaene bvba

Locatie

Westouter

Ontwerp

Sulferberg Assistentiewoningen

Betrokken studiebureaus

Cobe Ingenieurs bvba
Studiebureau Viaene bvba

Gebruikte software

Revit 2017