Flanders Meeting & Convention Center Elisabeth Center, Antwerpen

Een casestudy van ABT
  • 24-01-2017
Elisabeth Center; © SimpsonHaugh and Partners en ABT
Elisabeth Center; © SimpsonHaugh and Partners en ABT
Elisabeth Center; © SimpsonHaugh and Partners en ABT
Elisabeth Center; © SimpsonHaugh and Partners en ABT

De realisatie van een hoogwaardige concertzaal annex multifunctioneel congrescentrum. De concertzaal heeft een superieure akoestiek en biedt plaats aan 2000 toeschouwers.

Welke partijen waren betrokken bij het BIM-proces
Bureau Bouwtechniek (bouwkundige uitwerking) en M&R Engineering (technieken gebouw).

Voor welke onderdelen werd BIM wel/niet toegepast?
Het deel Architectuur en Stabiliteit werd gemodelleerd in BIM level 1. De installatietechnieken werden traditioneel uitgewerkt.

Waarom en door wie werd beslist om dit project uit te voeren met BIM?
ABT en Bureau Bouwtechniek besloten samen met BIM te werken om de onderlinge coördinatie vlot te laten lopen, onder meer via een platform voor opmerkingen tijdens het ontwerpproces. 

Hoe is het BIM-proces verlopen? Liep het vlot? Waren er bepaalde knelpunten?
BIM-processen toepassen buiten de grenzen van een bedrijf is nog redelijk nieuw. De wetgeving qua verantwoordelijkheid en de klassieke contracten zijn niet goed afgestemd op een BIM-samenwerking. Dit veroorzaakt extra moeilijkheden die niet aan BIM te wijten zijn, maar die je wel moet zien op te lossen. De verloning van bepaalde inspanningen, waar iemand anders baat bij heeft, zijn nog niet echt fair geregeld. Het vertrouwen tussen bouwpartners die BIM gebruiken, moet nog groeien.

In hoeverre vormde BIM voor dit project een meerwaarde?
De BIM-samenwerking tussen de architect en ABT als studiebureau heeft ervoor gezorgd dat er beduidend minder botsingen waren tijdens de uitvoering, concreet in twee gevallen. De verantwoordelijken voor de installatietechnieken, die niet deelnamen aan het BIM-proces, hebben tijdens de uitvoering een tiental situaties gehad waarbij er onvoorziene sparingen moesten worden gemaakt.

Bijkomend voordeel was de aanbesteding. ABT heeft de hoeveelheden voor de meetstaat uit het virtuele model gehaald en de aannemers hebben het digitale model bij de aanbesteding meegekregen als extra informatiebron. Dit voorkwam misverstanden bij de aanbesteding en discussies over hoeveelheden tijdens de uitvoering.

Wat heeft dit project u geleerd m.b.t. het bimmen?
Een BIM-proces is wel degelijk een proces en geen tool. Het is niet enkel een nieuw softwareproduct, het is vooral een andere manier van samenwerken. Bovendien leerden we dat er nog een hele weg te gaan is  om een cultuur van vertrouwen tussen bouwpartners te creëren, zeker als het gaat over verantwoordelijkheid en erelonen.

Gerelateerde partner

Opdrachtgever

KMDA / deFilmharmonie Antwerpen

Locatie

ANTWERPEN

Ontwerp

SimpsonHaugh and Partners

Betrokken studiebureaus

ABT België (stabiliteit/stabilité)
M&R Engineering (technieken gebouw / techniques du bâtiment)
AECOM (brandveiligheid / sécurité au feu)
Charcoalblue (theatertechnieken / techniques du théâtre)
Light and Design Associates (licht / lumière)
Origin (restauratie / restauration)
Kirkegaard Associates (akoestiek zaal / acoustique salle)
Daidalos (akoestiek congresruimte / acoustique espace congrès)
Bureau Bouwtechniek (uitvoerende architectuur inclusief 3D-modellering / Architecture d'exécut

Gebruikte software

Autodesk Revit