KUL Campus Ter Groene Poorte, onderwijs- en onderzoeksgebouw, Brugge

Een casestudy van Ingenium
  • 24-01-2017

Een nieuwbouw op de universiteitscampus voor de academische opleidingen Industriële Wetenschappen & Technologie en Kinesitherapie & Revalidatiewetenschappen, waarbij labo’s en andere praktijkruimtes specifieke technische eisen stelden. Het gebouw is integraal duurzaam dankzij zijn compactheid, thermisch performante buitenschil, mobiele buitenzonnewering, optimale daglichtinval, warmterecuperatie en vraaggestuurde energieopwekking.

Welke partijen waren betrokken bij het BIM-proces ?
Het ontwerpteam (Abscis architecten + Ingenium nv + Ingenieursbureau Norbert Provoost bvba) en hoofdaannemer Artes Depret.

Voor welke onderdelen werd BIM wel/niet toegepast?
BIM werd toegepast in het volledige bouwproces, van bij de opmaak van het plan van eisen tot de coördinatie van de concrete uitvoering. Naast het ontwerpteam en de hoofdaannemer namen ook alle onderaannemers deel aan het BIM-proces.

Waarom en door wie werd beslist om dit project uit te voeren met BIM?
Het ontwerpteam nam het initiatief om te bimmen, overtuigd van de voordelen die deze manier van werken zou hebben voor dit gebouw. 

Hoe is het BIM-proces verlopen? Liep het vlot? Waren er bepaalde knelpunten?
Over het algemeen verliep het proces vrij goed en waren de voordelen voor de samenwerking tussen alle bouwpartners enorm. Nadeel was dat er bij de start van het project geen overkoepelende BIM-visie was over het vollédige bouwtraject. Pas na de aanduiding van de aannemer werd afgesproken om BIM ook tijdens de uitvoering van het project te gebruiken. Daardoor bleek het BIM-model niet altijd voldoende afgestemd op wat de aannemer nodig had. Ook voor het veelvuldig gebruikte prefabbeton, waarin ook technieken werden ingewerkt, was BIM een troef. Het BIM-model zorgde voor een efficiënte afstemming tussen Artes Depret en zijn onderaannemers.

In hoeverre vormde BIM voor dit project een meerwaarde?
Alle informatie in één BIM-model integreren, leverde zowel bij ontwerp als uitvoering een grote meerwaarde op. Zo werden voor de opmaak van het plan van eisen de wensen van de verschillende bronnen van de bouwheer (diverse gebruikers, technische diensten, informatie over toestellen) in één model verwerkt. Daarin konden zowel de architect als de ingenieurs stabiliteit en technieken gecoördineerd verder ontwerpen. Vanuit het Revit-model is een 360° VR beeld van de technieken in het gebouw gemaakt waardoor het model interactiever wordt en de bouwpartners het resultaat nog beter kunnen visualiseren. Samen met Ingenieursbureau Norbert Provoost kon Ingenium zelf de technieken afstemmen op de betonopeningen in het BIM-model.

Wat heeft dit project u geleerd m.b.t. het bimmen?

Het is belangrijk om al bij de start van het project een BIM-basisprotocol op te stellen dat over het volledige project loopt. Dit zal zorgen voor een nog vlottere samenwerking tussen alle bouwpartners en een efficëntere integratie van alle informatie in het unieke BIM-model.

Gerelateerde partner

Opdrachtgever

KU Leuven

Locatie

BRUGGE

Ontwerp

Abscis architecten

Betrokken studiebureaus

Ingenium nv (technieken/techniques)
Ingenieursbureau Norbert Provoost bvba (stabiliteit/stabilité)

Gebruikte software

Revit (versie /version 2014)
Navisworks Manage