Welke software hoort bij BIM?

Het is niet eenvoudig een compleet, volledig en accuraat overzicht te geven van alle mogelijke BIM-software en deze die eraan gelinkt is. Software verandert immers continu en elk overzicht zou maar een tijdelijke weergave zijn van wat er op dat moment op de markt is en populair is. De website van BuildingSMART biedt wel degelijk een up-to-date overzicht. Bepaalde van de producten die zij vermelden, ondersteunen enkel IFC-import, andere zowel import als export.

  Terug naar FAQ

Partners