Wat is ‘Model Element Author’ en wat zijn de juridische consequenties binnen BIM?

Een van de belangrijkste aspecten van het BIM-protocol is de duidelijke verdeling van taken over de verschillende partijen. Ook al kan deze verdeling relatief eenvoudig zijn in het begin van het project, toch is het nuttig om er al zo vroeg mogelijk mee te starten. In BIM-termen wordt dan gesproken over de ‘Model Element Author’ of MEA. In principe wordt daarmee gewezen op de partij die bepaalde elementen in het model zal aanpassen of opnieuw modelleren. Strikt genomen gaat de MEA echter over de eindverantwoordelijke en niet noodzakelijk over de modellerende partij.


Duidelijke afspraken maken

Een concreet voorbeeld maakt heel wat duidelijk. In de eerste fase van een ontwerp is het vaak de architect die de leidende rol op zich neemt. Hij of zij werkt een conceptueel model uit en neemt enkele zeer fundamentele beslissingen over de draagstructuur: kolommen of wanden, staal of beton, enzovoort. Op dat moment is de architect nog verantwoordelijk om bijvoorbeeld de kolommen juist te modelleren en wordt die dus de MEA van dat element. Op het moment dat de geometrie min of meer op punt staat, worden deze kolommen verder gedimensioneerd en gedetailleerd door de stabiliteitsingenieur. Vanaf dan is hij dus de verantwoordelijke om de kolommen verder te verfijnen in het model en de werkplanning en uitvoeringsmethode te bepalen. Nadien, bij de uitvoering, is het de taak van de aannemer om de kolom verder uit te werken, gebaseerd op de berekeningen van de stabiliteitsingenieur. Op die manier kan één enkel element toch door een hele reeks personen bewerkt worden. Het belangrijkste is duidelijke afspraken te maken over wie wanneer verantwoordelijk is voor het element. 


Matrixschema

Om een overzicht te creëren wordt vaak gebruik gemaakt van een matrixschema. De rijen slaan op alle verschillende gebouwelementen en de kolommen op de opeenvolgende fases in een bouwproject. De vakjes worden vervolgens ingevuld met informatie over in hoeverre een bepaald element gedetailleerd moet worden op welk moment en wie daarvoor verantwoordelijk is, met andere woorden: de LOD’s en de MEA worden vastgelegd.

Deze structuur is ook belangrijk op juridisch vlak. Zeer duidelijk en eenduidig kan hierbij worden nagegaan wie wat heeft aangepast gedurende het hele proces en, vooral, wie de verantwoordelijke is. Er kan geen twijfel meer bestaan over wie de auteur of de eigenaar is van bepaalde elementen of technieken, wat belangrijk is in de discussie over intellectueel eigendom. Ook bij problemen nadien kan gemakkelijk nagegaan worden wie aan de basis lag van het probleem door eventueel slecht modelleren of nalatigheid. Dat hangt uiteraard samen met wie de verantwoordelijkheid draagt voor een bepaald model of object in een model op een bepaald tijdstip.

  Terug naar FAQ

Partners