Wat is 5D? En 6D? En waar stopt het?

Een 5D-model voegt aan een 3D- of BIM-model een extra prijsdimensie toe: het aspect ‘kosten’ wordt gerelateerd aan het model. In landen waar al meer met BIM gewerkt wordt, is men daar nu reeds volop mee bezig. Ook in Vlaanderen, sedert halfweg 2014, toen de VMSW via hun nieuwste bouwtechnische bestek een artikelcodering tot op het niveau van de meetposten publiceerde, is hierin een sprong vooruit gemaakt.

Meer nog dan bij een 4D-model kan een aannemer al een zeer accurate en realistische inschatting maken van alle mogelijke kosten nog voor er een spade in de grond is gestoken. Ook voor de bouwheer is dit natuurlijk van belang, aangezien het succes van een project staat of valt met correcte documentatie en informatie over alle fases van een bouwproject. Wat betekent dat dan voor de ontwerper van het project? Afhankelijk van de knowhow en de informatie die in het model zitten, kan reeds zeer vroeg in het ontwerp een ruwe schatting gemaakt worden van de kosten. Dit maakt het voor een architect makkelijker om met de bouwheer in discussie te gaan en prioriteiten te leggen in het ontwerp.


6D, 7D ... 11D

Er kan nog verder gegaan worden met een 6D-model, of zelfs 7D, 8D en verder. Sommige bronnen gaan zelfs tot 11D en verder. Vanaf het zesde domein is het echter niet meer duidelijk waarover het domein handelt en is er ook weinig informatie beschikbaar. Het gebruik van al deze domeinen kan op een bepaald moment ook behoorlijk verwarrend en ingewikkeld worden. Wat doe je immers met een model dat niet 4D is (het bevat geen tijdsgegevens), maar wel 5D (prijsgegevens)? Vandaar dat men meer over ‘nD’-domeinen praat in plaats van 6D of 8D. 


Combineren van informatie

Voorbeelden van informatie die aan het model wordt toegevoegd in verdere dimensies zijn energieverbruik, life cycle-analyses, veiligheid, akoestiek en facility management. De lijst is vrijwel eindeloos, afhankelijk van hoe je ze definieert. Wat al deze zaken gemeen hebben, is echter essentieel. Vanaf 4D en hoger wordt er eigenlijk fundamenteel anders omgegaan met de informatie: tot en met 3D zit alles vervat binnen het model. Bij de hogere D's gaat het meer over het combineren van informatie. BIM in combinatie met tijd of planning noemt men dan 4D. Voegt men daar een kostendatabase aan toe, spreken we over 5D. Men gebruikt met andere woorden informatie uit BIM en relateert die aan of gebruikt die samen met externe gegevens of databases om tot betere inzichten te komen. Deze extra informatie blijft echter meestal extern aan het model. Het is meer dan waarschijnlijk dat de bouwwereld meer en meer zal evolueren naar het combineren van verschillende vormen van data met het originele virtuele bouwmodel.

 

  Terug naar FAQ

Partners