Hoe kan BIM helpen bij een renovatieproject?

BIM is niet enkel van toepassing op nieuwbouw. Door middel van nieuwe technologieën en technieken wordt BIM ook meer en meer bij renovatieprojecten gebruikt. In een groot deel van de gevallen zijn de bestaande plannen van een te renoveren gebouw onbetrouwbaar, onleesbaar of ronduit spoorloos. Het is dan aan de architect of de ontwerper om van meet af aan de ruimte opnieuw te gaan opmeten en uittekenen.


Van 3D-beeld naar BIM-model

Vroeger was dat een voltijdse bezigheid voor een klein team gedurende enkele dagen of zelfs weken. Tegenwoordig bestaan er 3D-scanners die in enkele uren of zelfs enkele minuten tijd een bundel aan lasers doorheen de ruimte sturen om van daaruit een verzameling van duizenden punten op te slaan in een bestand. Wordt de scanner op enkele verschillende plekken in de ruimte gezet, dan kan met behulp van specifieke software alle verkregen verzamelingen aan punten samengevoegd worden tot één ‘puntenwolk’. Deze geeft een bijzonder accuraat 3D-beeld van de opgemeten ruimte en laat de ontwerpers toe om heel wat tijd te winnen in de voorbereiding van het ontwerp.

Meer zelfs, de puntenwolk laat de ontwerper ook toe om er meteen mee in BIM aan de slag te gaan. De puntenwolk wordt als referentie-geometrie geladen in de BIM-software, waarna bij het modelleren kan gemeten worden en de BIM-elementen in de context van de site geplaatst worden. Indien noodzakelijk worden nieuwe BIM-elementen gemodelleerd op basis van deze puntenwolk. Dit is echter bijna steeds een manueel proces. Specifiek aan renovatieprojecten is het feit dat een deel van het gebouw blijft staan en dus beperkte logistiek en mobiliteit toelaat tijdens de uitvoering, zeker in een stedelijke context. Een goede werkvoorbereiding is dus cruciaal. Is er voldoende ruimte om een kraan te plaatsen? Kunnen er voorraden gestockeerd worden? In hoeveel fases wordt er het best gewerkt? Dit kan allemaal worden gesimuleerd in een virtueel BIM-model. 


Voordelen voor de bouwheer

Ook voor de bouwheer biedt een BIM-model heel wat voordelen bij een renovatie. In één oogopslag kan de architect hem duidelijk maken welke originele delen zichtbaar blijven, welke delen erbij komen of veranderen, hoe de ruimte eruit zal zien, enzovoort. Dit is enkel mogelijk met een degelijk 3D-model, aangezien niet iedereen veel affiniteit heeft met 2D-plannen en -snedes. Er kan tevens ook beter ingeschat worden welke ruimtes toegankelijk en bruikbaar blijven tijdens de renovatiewerken.


Risicovermindering en tijdswinst

Een studie uit Nederland toont aan dat renovatieprojecten met digitale opmeting en een BIM-model ongeveer dezelfde kosten met zich meebrengen als de traditionele manier met handmatig opmeten en tweedimensionale CAD-plannen. Voor dezelfde kosten worden echter wel een hele hoop risico’s vermeden en wordt enorm veel tijd gewonnen over het hele proces bekeken. Een ‘hybride’ waarbij met de hand wordt opgemeten en in BIM ontworpen is zeker ook mogelijk, maar vergt een stuk meer tijd. Het totale kostenplaatje ligt dan wel weer lager.

Uiteraard is het moeilijk om projectspecifieke benaderingen te veralgemenen en zal er te allen tijde een goede afweging moeten worden gemaakt. Bovendien kan de kost van het digitaal opmeten sterk verschillen, waardoor het in bepaalde gevallen altijd goedkoper is om te scannen en een 3D-model te maken.

  Terug naar FAQ

Partners