Welke specifieke ontwerpvoordelen biedt BIM?

Ook al wordt in een LOD100-model de conceptuele basis gelegd van een ontwerp, in een LOD200-model gaat het ontwerpproject met rasse schreden vooruit. Naast de architect is ook de ingenieur technieken en stabiliteit hier volop bij betrokken. Voor vele ontwerpers is een van de belangrijkste vragen uiteraard welke concrete voordelen BIM biedt in het echte ontwerpen in vergelijking met de traditionele manier van werken.


Tijdswinst

Een eerste voordeel van BIM is mogelijk de uiteindelijke tijdswinst over het hele project genomen. Vroeger spendeerden de tekenaars een groot deel van hun tijd aan het uittekenen van ramen, deuren, wanden of aan het handmatig opmeten van alles voor de meetstaat. In BIM kunnen dergelijke zaken veel sneller of zelfs volledig geautomatiseerd. Voor de architect of het studiebureau wil dat zeggen dat er veel meer tijd gewonnen wordt. Die extra tijd kan dan voor een groot deel in het ontwerpen gestoken worden met alle voordelen van dien.

Opgelet: deze tijdswinst zal niet meteen uit het model gehaald worden. Er is een zekere inloopperiode nodig om dit proces onder de knie te krijgen en zeker in het begin zullen de modelleurs meer tijd nodig hebben om dezelfde tekeningen te produceren. De effectieve tijdswinst zit hem vooral in de latere fases van het ontwerpproces, bij het doorvoeren van wijzigingen en extraheren van tabellen en meetstaten.


Vebeterde consistentie

Een tweede aspect dat BIM zo aantrekkelijk maakt, is de verbeterde consistentie van het dossier. Alle plannen zijn automatisch met elkaar gecoördineerd en komen perfect overeen met de snedes; de laatste revisie van het model kan automatisch een geüpdatete versie geven van alle nodige documenten; enzovoort. De kosten en planningen kunnen nog tijdens het modelleren vervaardigd worden, omdat men altijd over de juiste, accurate informatie beschikt.

Daarnaast is het ook betrekkelijk eenvoudig om mooie visualisaties te maken. De eerste keer moeten er natuurlijk heel wat instellingen worden aangepast, maar daarna krijgt men bij wijze van spreken met een simpele druk op de knop een nieuwe visualisatie. Ook wanneer het virtuele model nog wijzigingen ondergaat, zullen de visualisaties net als de plannen en snedes opnieuw worden berekend en kunnen de wijzigingen aan de bouwheer worden voorgelegd. Er zijn zelfs systemen die een BIM-model publiceren naar een interactieve, realtime-omgeving, zodat een model kan gedeeld worden en op eigen houtje kan verkend worden, zonder rendering. Hiervoor worden dezelfde technieken gebruikt als bij computergames.


Geometrie

Een derde ontwerpvoordeel heeft met de geometrie te maken. Ook voor ontwerpers is het vaak moeilijk om bij zeer complexe structuren perfect in te schatten wat de consequenties zijn op de rest van de ruimte. Ingewikkelde dakvormen en een complexe planopbouw belemmeren de architect in zijn ruimtelijk inzicht. Vandaar dat een 3D-model - zelfs in een heel ruwe vorm - soelaas biedt. Door meteen virtueel in de ontworpen ruimte te staan, kan perfect ingeschat worden welke specifieke ontwerpaanpassingen nodig zijn. Ingenieurs technieken zijn blij met deze evolutie, aangezien zij ook meteen in drie dimensies kunnen inschatten hoeveel plaats voorzien kan worden voor verschillende kanalen en installaties.

Waar men met 2D-tekenwerk véél moeite moet steken in het maken van bijvoorbeeld een doorsnede, gebruikt men bij BIM de doorsnedes en andere weergaven als een interactieve toegang om het ontwerp te verfijnen: als een echt hulpmiddel en niet louter als een outputdocument.

Er zijn een heleboel andere toepassingen en mogelijke voordelen aan ontwerpen in BIM die hier niet verder zullen worden toegelicht. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van prefabelementen, 3D-printing en nog zo veel meer. Het is zeer waarschijnlijk dat in de toekomst bestaande en nieuwe voordelen van BIM zullen evolueren en ondernemende architecten, ingenieurs en andere partijen in de bouwwereld de mogelijkheid zullen bieden om hier iets mee te doen.

  Terug naar FAQ

Partners