Wat zijn disciplinemodellen en aspectmodellen?

Aspectmodellen en disciplinemodellen zijn cruciale elementen van een BIM-project van een zekere omvang. Het is onmogelijk om alle noodzakelijke informatie in een enkel model te krijgen. Bovendien zou het verre van overzichtelijk zijn wie nu welke aanpassingen in het model heeft gemaakt. Vandaar dat alle betrokken partijen een eigen losstaand model maken, dat als referentie in een andere software kan gebruikt worden.

Zo kan bijvoorbeeld de stabiliteitsingenieur de positionering van machines en technieken gebruiken om de krachten op de constructie in te voeren. Dat wordt meestal een disciplinemodel genoemd. Het bevat het volledige model binnen een bepaalde discipline: architectuur, stabiliteit, technieken, enzovoort. 


Disciplinemodellen

De architect voorziet een model met alle informatie in verband met geometrie, materialen, enzovoort. De ingenieur technieken maakt een model aan waarin alle technische en sanitaire installaties en kanalen zitten. Het studiebureau stabiliteit zal op zijn beurt een model voorzien met gedimensioneerde elementen dat geëxporteerd kan worden naar een rekensoftwarepakket om de stabiliteitsberekeningen uit te voeren. Al deze verschillende modellen zijn disciplinemodellen. Ze kunnen door andere partijen worden gebruikt als onderlegger om op die manier de verschillen en overeenkomsten met een ander model te controleren. Ze mogen enkel aangepast worden door diegene die het model oorspronkelijk heeft aangemaakt. Op die manier blijft de juridische verantwoordelijkheid van iedereen duidelijk afgebakend.


Disciplinemodel omvat aspectmodellen

Een disciplinemodel, zoals hierboven beschreven, omvat vaak meerdere aspectmodellen. Deze modellen bevatten een enkel aspect van het ontwerp. Neem bijvoorbeeld het model waarin de technieken staan. Zeker bij grote projecten zal dit model nog verder onderverdeeld worden in een model sanitair, een model HVAC, een model elektriciteit en ga zo maar door.

Het grote voordeel daarvan is dat het voor ontwerpers veel overzichtelijker is om te modelleren. Door de hoeveelheid informatie in het model te beperken tot het absoluut noodzakelijke kan er veel efficiënter gewerkt worden. Daarnaast laat het ook toe een specifieke taakverdeling op te stellen voor alle modelleurs. Zo hoeft er niet met een team van meer dan een handvol mensen in één model gewerkt te worden, wat het voor de BIM-manager van het bedrijf natuurlijk ook veel makkelijker maakt. In theorie kan men op die manier modellen blijven opdelen per bestanddeel, afhankelijk van de grootte en de complexiteit van het project.

  Terug naar FAQ

Partners