Hoe landschaps- en stedenbouwkundige info integreren?

BIM-software en -toepassingen zijn voorlopig voornamelijk gericht op het modelleren en ontwerpen van gebouwen. Ontwerpen en modelleren van landschappen en civieltechnische installaties zoals bruggen, tunnels of sluizen vergen iets meer creativiteit binnen de traditionele BIM-programma’s. Deze zijn namelijk toegespitst op gebouwen en alle objecten die daarbij horen: verdiepingshoogtes, wanden, kolommen, deuren, ramen, enzovoort. Dit zijn objecten die niet meteen van toepassing zijn bij het ontwerpen van pakweg een park of tuin of een civiele installatie.

Opgelet: er bestaan wel degelijk beperkte sets aan tools en mechanismen in softwarepakketten om dergelijke zaken te modelleren, maar het is niet altijd even evident. Het aansluiten van diverse modellen van verschillende disciplines door gebruik te maken van open standaarden zoals IFC en CityGML is heel goed mogelijk. Hiervoor hebben de beherende partijen vaak en uitgebreid overleg.


BIM-model in wording

Toch kunnen de principes van BIM ook relatief eenvoudig worden toegepast bij een landschapsontwerp of door een landmeter. Van zodra er niet meer puur met lijnen getekend wordt, maar wel informatie aan die lijnen gekoppeld wordt, - of het nu in 2D of 3D is - kunnen we in principe al spreken van een soort BIM-model. De informatie die aan de tekeningen of het model gekoppeld wordt, zou dan in theorie tabellen of lijsten moeten kunnen genereren om een soort kostenraming te doen of gewoon een overzicht te creëren. Het is hierbij essentieel dat die tabellen zich automatisch aanpassen als ook het ontwerp verandert. Er zit al veel informatie in het model zodat BIM al wordt toegepast zonder het echt zo te benoemen.

Wat vandaag wel al regelmatig gebeurt, is dat stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten een bestand afleveren aan de architect met een volledige driedimensionale weergave van het terrein. Voor de ontwerper van een gebouw is dat over het algemeen voldoende informatie om mee aan de slag te gaan, zelfs indien er nog geen bijkomende data zit achter dat model. In de meeste software kan een terreinmodel zo makkelijk worden ingeladen in het gebouwmodel.


Evolutie is ingezet

Ook al zijn landschapsarchitecten misschien nog niet meteen bezig met BIM, langzaam maar zeker groeien beide werelden toch naar elkaar toe. Net zoals BIM gebruik maakt van open standaarden zoals IFC, doen geografen dat ook, bijvoorbeeld CityGML. Naar verluidt zoeken diegenen die bezig zijn met beide standaarden, buildingSMART en OGC,  naar manieren om ze beter met elkaar te laten communiceren en zelfs te integreren.

Vandaag is dat nog een beetje toekomstmuziek, maar het is slechts een kwestie van tijd vooraleer landschap en geografie makkelijk in het BIM-verhaal kunnen geïntegreerd worden. Men verwacht dat er in de toekomst een groter continuüm van informatie zal ontstaan, vanaf de kleine schaal - het materiaal - over gebouw tot de zeer grote, urbane schaal en de omgeving. Er ontstaan ook meer en meer links tussen GIS, de verzamelnaam voor de weergave van geografische informatie waaronder ook CityGML valt, en BIM.

  Terug naar FAQ

Partners