Is er een verschuiving van de werklast binnen een bureau met BIM?

Zowel aannemers, ingenieurs, producenten als architecten bekennen dat hun manier van werken fundamenteel verandert door BIM te gebruiken. We kunnen de verschuiving van de werklast voor ontwerpers op twee manieren bekijken: op het vlak van taakverdeling en op het vlak van tijdsbesteding.


Taakverdeling

Tot nu toe was de taakverdeling binnen een ontwerpteam behoorlijk eenvoudig. Enerzijds zijn er de architecten of ontwerpers die de dingen uitdenken, oplossen en coördineren. Anderzijds zijn het de tekenaars en mensen gespecialiseerd in visualisatie die het materiaal produceren om door te sturen naar de andere partijen.

Wat we zien bij BIM, is dat deze en nog andere rollen meer en meer met elkaar verweven raken. Ze worden allemaal modelleurs in het BIM-verhaal. Dat houdt in dat architecten meer tijd in het model moeten spenderen om alles te doorgronden, maar ook dat de tekenaars een basiskennis ontwerpen moeten meekrijgen om in het model aanpassingen te verrichten. Deze verschuiving heeft natuurlijk meerdere consequenties: een nieuw lid van het ontwerpteam moet al snel leren met BIM aan de slag te gaan. Dat wil zeggen dat hij of zij een zekere bouwkundige kennis opgebouwd moet hebben tijdens zijn studies en dus waarschijnlijk ook duurder uitvalt voor het bureau dan iemand die dat niet heeft. Een tekenaar wordt met andere woorden een modelleur.

Daarnaast moet het bureau soms ook extra softwarepakketten of licenties aankopen om iedereen met het programma aan de slag te laten gaan. Meer en meer komen er ook specifieke ‘BIM-managers’ of verantwoordelijken bij op een kantoor. Zij coördineren één of meerdere BIM-projecten binnen het kantoor en zijn de spreekbuis naar de andere partijen.


Tijdsbesteding

In termen van tijdsdruk verandert BIM ook heel wat. Ten opzichte van de traditionele manier van werken wordt een stuk meer tijd gespendeerd in de ontwerpfases, tijdens het schetsontwerp en het voorontwerp. Dit is nodig, omdat modelleren een stuk trager gaat dan schetsen of tekenen - zeker bij onervaren modelleurs.

Maar het is niet enkel een noodzaak om meer tijd te spenderen in de beginfase, het is ook een keuze. Als een model van in het begin goed en consistent wordt opgebouwd, dan zal er later tijd teruggewonnen worden tijdens de aanbesteding en de uitvoering. Er wordt dus netto tijd vrijgemaakt die integraal gespendeerd kan worden aan het optimaliseren van het ontwerp.

Men dient bij het opstarten van BIM wel bewust te zijn van een zekere leertijd. De echte winst in productiviteit is er dikwijls nog niet bij een eerste project, maar vergt ervaring in meerdere projecten. Daarom is het goed en noodzakelijk om op voorhand te bepalen voor welke objectieven BIM ingezet wordt in een concreet project of binnen een bedrijf en ook een groeipad te voorzien (zowel binnen een project als binnen het bedrijf).

  Terug naar FAQ

Partners