Hoe gebeurt de facturatie?

In termen van erelonen en vergoeding veranderen er voor de architect bepaalde zaken als hij met BIM aan de slag gaat. Richtinggevende barema’s geven aan dat een architect betaald wordt voor zijn diensten gedurende de verschillende fasen in een bouwproject: van voorontwerp tot oplevering. Daarnaast kan het ereloon nog verschillen naargelang de documenten die de architect levert aan de bouwheer en de andere partijen en de kwaliteit ervan.

Gezien BIM de manier van werken en de gespendeerde tijd beïnvloedt, moet ook over de facturatie opnieuw nagedacht worden. De architect zal bijvoorbeeld meer tijd spenderen in de ontwerpfase, maar dan ook extra voor vergoed willen worden (op dat moment). In een latere fase wordt misschien minder tijd besteed, bijvoorbeeld bij het opmaken van de meetstaat, maar dan moet er onderhandeld worden over hoe deze dienst vergoed wordt. Een duidelijk contract en transparante manier van factureren tussen bouwheer en architect is hierbij dus aangewezen.


Accuratere inschatting 

Ook voor een bouwbedrijf of een aannemer verandert BIM het een en ander op het gebied van facturatie. Vroeger werden vaak ruwe schattingen gedaan, omdat het zeer intensief was om zeer nauwkeurig de kosten per fase uit te rekenen. Daarom werd veralgemeend en afgerond: ruwbouwfase beslaat zoveel percent van alle kosten, afwerking zoveel, enzovoort. Bij onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld lange vriesperioden of andere situaties die de werf belemmeren, konden deze gegevens in verband met de kost pas achteraf worden bijgesteld.

Met BIM en dan voornamelijk BIM-projecten waar de planning en kostprijs zijn inbegrepen, kan op voorhand een behoorlijk accurate inschatting gemaakt worden van de kosten en een bijbehorende sensitiviteitsanalyse. Volumes kunnen zeer nauwkeurig geschat worden. De moeilijkheid is de complexiteit uit het model af te leiden. Het blijft met andere woorden een schatting. Toch is het zo gemakkelijker om reeds bij het begin van het boekjaar een uitspraak te doen over de omzet en winstmarge van het gehele jaar. Voor de bouwheer verandert er niets: hij krijgt de factuur nog steeds op hetzelfde moment, maar het bouwbedrijf kan die factuur dus reeds op voorhand behoorlijk accuraat inschatten. Met andere woorden: er is meer werkvoorbereiding nodig, maar er is ook minder risico verbonden aan BIM.


Holistische benadering

In verband met dit onderwerp is het mogelijk om eens na te denken over nieuwe manieren van samenwerken binnen BIM. Tegenwoordig wordt de grens tussen de verschillende disciplines een beetje vager, in die zin dat er voor veel projecten tijdelijke vennootschappen worden opgericht waarbij er teams worden gevormd die in essentie hetzelfde doel nastreven. Het doel is vooral om binnen een bepaalde enveloppe tot het beste resultaat te komen. En dat kan door de bouwheer ook commercieel geformuleerd worden: er wordt een bepaald budget voorzien dat vaststaat. Alle verantwoordelijke partijen samen spreken dan af om het gebouw te realiseren voor het bedrag dat is afgesproken. Loopt de reële kost op tot 110% van het budget, dan zal de bouwheer die meerkost misschien als boete aan het team opleggen. Omgekeerd geldt ook: realiseert het team het project voor 95% van het budget, dan speelt ook dat in de kaart van het hele team.

Het idee is hier dat men kan evolueren van wat eerder een potentiële conflictsituatie was naar een win-winsituatie: een vaste prijs voor de bouwheer en een incentive voor de ontwerpers en uitvoerders om gezamenlijk naar een optimalisatie van het budget te streven door een meer holistische benadering in plaats van 'ieder voor zich'.

  Terug naar FAQ

Partners