Hoe wordt de werfinformatie aan het model gelinkt?

Met werfinformatie wordt hier gedoeld op uitvoeringsdata en informatie in verband met plaatsing op de werf. Dit soort informatie kan eenvoudig in een BIM-model worden toegevoegd. Onderaannemers verrijken het model met hun extra informatie. Zij voegen tot in het uiterste detail elementen toe zoals uit hoeveel bakstenen een wand exact bestaat in het geval van een baksteenproducent, hoeveel bouten er nodig zijn voor een bepaalde verbinding bij een staalboer, enzovoort. Daarnaast voorzien zij ook informatie in verband met de bouwfysische, mechanische en algemene eigenschappen van hun product.

Een ander belangrijk onderdeel is informatie over de uitvoering. Deze informatie, in allerlei vormen, vertelt over mogelijke stappen, over dilataties die gerespecteerd moeten worden en dergelijke meer. De hoofdaannemer coördineert deze informatie en controleert het model op regelmatige basis.


BIM op de bouwplaats

Vandaag wordt op de werf vaak nog een beroep gedaan op werkplannetjes en tekeningen. Deze zullen ongetwijfeld belangrijk blijven in de toekomst - ze kunnen nu zelfs al rechtstreeks uit het BIM-model getrokken worden -  maar ook aangevuld worden met informatie uit het 3D-model. Volgens leveranciers en aannemers is de volgende stap namelijk BIM tot op de bouwplaats brengen. Medewerkers van een bedrijf uit de bouwsector zouden dan makkelijk met een tablet op de werf controles kunnen uitvoeren en arbeiders krijgen met behulp van het 3D-model een beter inzicht in de montage van bepaalde delen. Het is in principe zelfs voldoende als enkel de ploegleiders hier vlot mee kunnen werken.

Ook de opvolging zou hiermee kunnen verbeteren. In een model is het eenduidiger om bijvoorbeeld aan het einde van iedere werkdag of iedere fase aan te geven welke elementen gerealiseerd werden. Dat kan bijvoorbeeld op een tablet, waarin niet het model wordt gewijzigd, maar wel informatie over de elementen in het model, bijvoorbeeld de status of compleetheid.


Bimmen en prefabelementen

Opmerkelijk is dat bimmen goed samengaat met het gebruik van prefabelementen. Zoals ondertussen wel bekend, is een van de sterke punten van BIM dat fouten of problemen vaak worden opgelost in het virtuele model nog voor de werf wordt aangevat. Dat principe strookt met het idee achter prefabricatie: als op voorhand al perfect geweten is uit hoeveel elementen en passtukken een wand of een gevel bestaat, is het voor de fabrikant gemakkelijker om de praktische uitwerking van prefabstukken reeds voor te bereiden. Zo moeten ze enkel nog op de werf worden gemonteerd en kunnen er in theorie quasi geen problemen meer optreden.

  Terug naar FAQ

Partners