Hoe kan je er zeker van zijn dat het model na aanpassingen op de werf wordt bijgewerkt?

Tijdens de uitvoering van een project wordt er in principe niets meer gewijzigd aan de plannen van een gebouw. Meestal blijft het echter bij theorie en zijn er allerlei situaties denkbaar waarin toch nog kleine veranderingen tijdens de werf plaatsvinden of zelfs noodzakelijk zijn.

Ook al sluit BIM fundamentele problemen grotendeels uit, er zullen altijd kleinigheden zijn die nog opgelost moeten worden: het doortrekken van leidingen of bekabeling, elementen die niet goed uitkomen, enkele openingen die een beetje moeten worden opgeschoven, noem maar op. Het hoeven bovendien niet altijd fouten of problemen te zijn. Soms komen er tijdens uitvoering nog aanpassingen of bijkomende vragen van de bouwheer, waardoor het oorspronkelijke model moet aangepast worden. De vraag daarbij is: wordt het BIM-model ook aangepast op die manier en hoe kan je dat doen?


In welk model?

Een probleem dat daarbij regelmatig optreedt is de vraag in welk model die aanpassingen moeten gebeuren. Zeker partijen die net met BIM beginnen moeten hier aandacht aan besteden. Ontwerpers passen het aan in hun meest recente model, maar tegelijkertijd doet de uitvoerder hetzelfde in zijn laatste model. Dat is in feite dubbel werk en die aanpassingen worden niet per definitie op dezelfde manier gedaan. Goede afspraken hieromtrent in het protocol zijn essentieel om tot een efficiënt en correct resultaat te komen. Bij een goed georganiseerd en efficiënt BIM-proces kan men dit soort situaties vermijden.


Belang van het as-builtmodel

Een meer fundamenteel probleem is het gebrek aan drijfveer voor de ontwerper of de uitvoerder om de wijzigingen in het model door te voeren. Zij winnen er zelf namelijk niet veel mee om alle kleine wijzigingen in het model door te voeren, aangezien de oplevering van het gebouw hun eerste prioriteit is. De mogelijk grote wijzigingen zullen zij natuurlijk wel toevoegen, aangezien deze ook de rest van het gebouw en de planning kunnen veranderen.

Iemand die op dit vlak werkelijk een invloed kan uitoefenen op de uitvoerder is de bouwheer. Als deze laatste eist dat bij de oplevering ook een correct as-builtdossier wordt afgeleverd, is de ontwerper of de uitvoerder verplicht om alle mogelijke wijzigingen in het model aan te brengen. Er zijn voorbeelden bekend waarbij de voortgangsstaat niet enkel bestaat uit een afgewerkt deel van het gebouw, maar ook een tussentijdse versie van het as-builtmodel. Deze manier van werken zal belangrijker worden in de toekomst, wanneer de bouwheer het belang en het potentieel van een as-builtmodel inziet, namelijk als accurate en bijgewerkte documentatie van het gebouw.

  Terug naar FAQ

Partners