Hoe kan je er zeker van zijn dat het model tijdens het bouwproces goed gebruikt en onderhouden wordt?

De uitvoeringsfase is vaak een behoorlijk complexe periode tijdens een BIM-project. Dat komt omdat alle mogelijke partijen betrokken worden: architecten en ontwerpers moeten op de voet volgen wat er gedaan wordt op de bouwplaats, onderaannemers en leveranciers komen stuk voor stuk langs om hun ding te doen en de hoofdaannemer probeert alles te coördineren. Het spreekt voor zich dat het moeilijk is om op dat moment te zorgen dat er een eenduidig en correct model bestaat waarin alle wijzigingen worden opgenomen.


Model checks en geautomatiseerde rule based controls

Het model beheren en onderhouden is een specifieke taak waar op voorhand afspraken over worden gemaakt. Om dat doel te bereiken heeft de verantwoordelijke verschillende hulpmiddelen. Eerst en vooral gelden er model checks en geautomatiseerde rule based controles. Dit zijn regelsets die zo ingesteld kunnen worden dat een groot deel van de fouten, overlappende delen en andere problemen kunnen opgespoord worden.

Opgelet: hoe strenger deze regelsets ingesteld worden, hoe meer issues er ook zullen opduiken. Het is niet ongewoon om plots duizenden problemen in kaart te brengen tijdens het ontwerp of de bouw. Om het geheel werkbaar te houden, dienen de regelsets ingesteld te worden om te voorkomen dat al deze issues het proces ernstig vervuilen. Vaak gaat het immers om triviale situaties. Het kan bijvoorbeeld zijn dat in het finale model een vals plafond als een doorlopend geheel gemodelleerd is. Het elektriciteitsmodel geeft echter aan dat er verlichting door dat plafond komt, maar de openingen die daarvoor nodig zijn, worden niet gemodelleerd wegens vanzelfsprekend.


Online communicatiesysteem

Een tweede manier om een overzicht te houden is een online communicatiesysteem. Ook tijdens de werf kan via dergelijk mechanisme gemakkelijk over issues gecommuniceerd worden met alle partijen. Maar ook hier geldt: hoe minder issues, hoe overzichtelijker en beter op te volgen.


Handmatig nakijken

Een derde manier om controle te houden over het model is het handmatig nakijken van binnenkomende modellen. Dit is extreem belangrijk omdat geautomatiseerde regelsets niet alles kunnen bekijken. Een model checker alleen is dus niet voldoende. Voor sommige problemen heeft men iemand nodig met een bouwkundig inzicht. Het loont dus zeker de moeite om tijdens de uitvoeringsfase steeds genoeg kruiscontroles uit te voeren.

  Terug naar FAQ

Partners