Hoe wordt een BIM-model afgeleverd aan de bouwheer?

Bij de oplevering van een gebouw kan ook een BIM-model meegeleverd worden aan de bouwheer. Tot op heden wordt een model nog niet standaard bezorgd, tenzij de bouwheer daar expliciet om vraagt. De opdrachtnemer kan dit uiteraard ook proactief aanbieden.

In de toekomst zal een afgewerkt BIM-model echter meer en meer aan belang winnen. De achterliggende reden moet niet al te ver gezocht worden. Voor elke euro die gespendeerd wordt tijdens het ontwerpproces, gaat er gemiddeld twintig euro naar de bouw en maar liefst zestig euro naar het onderhoud en beheer van een gebouw. Het is dus niet verwonderlijk dat in tijden van fluctuerende elektriciteits- en olieprijzen en strengere energieregelgeving, het beheer belangrijker wordt dan ooit.

Het BIM-model kan op twee verschillende manieren worden afgeleverd aan de bouwheer: een beheermodel of een as-builtmodel. Het eerste concept wordt verder toegelicht op de volgende pagina. Het as-builtmodel wordt hieronder verduidelijkt.


As-builtmodel

De term ‘as built’ staat vanzelfsprekend voor een digitaal model van het gebouw ‘zoals het echt gebouwd is’. Dat houdt in dat elke wijziging - in welke fase dan ook - erin verwerkt zit en dus perfect overeenstemt met de werkelijkheid. Zelfs alle kleine details kunnen erin verwerkt zitten: hoeveel bouten er in een bepaalde aansluiting van stalen liggers zit, hoeveel wapeningstaven in elke kolom en balk, de exacte bouw van elk element, enzovoort.

In de realiteit worden sommige elementen echter zelden gemodelleerd wegens de vanzelfsprekendheid of relatieve irrelevantie voor andere partijen. Er kan gezocht worden naar een evenwicht tussen geometrie en attributen, wat neerkomt op informatie gelinkt aan de geometrie. Moet de hoeveelheid bouten ook effectief als apart gemodelleerde boutelementen uitgewerkt zijn? Of volstaat een attribuut met deze hoeveelheid bij de balk? Moet je spouwankers modelleren? Of neem je deze als attribuut mee bij de wandopbouw? 


Drieledig nut

De hoeveelheid informatie loopt soms op en zorgt voor behoorlijk grote bestanden. Voor een beheermodel is veel van dit soort informatie schijnbaar onbelangrijk en irrelevant, maar toch heeft een as-builtmodel een duidelijk drieledig nut. 

Ten eerste dient het as-builtmodel sowieso gemaakt te worden als basis voor elk soort beheermodel. 

Ten tweede is het voor de aannemer - die zich normaal ontfermt over het ontwikkelen van een as-builtmodel - een uitstekende manier om voor zichzelf het project tot in het kleinste detail te documenteren. Dit laat niet alleen toe potentiële verbeteringen te zien in hun processen, maar het is ook een manier om zich juridisch in te dekken tegen mogelijke fouten. 

Ten derde biedt een as-builtmodel ook een goede basis om allerlei werken uit te voeren in het gebouw. Zonder op de site zelf te gaan kijken, kunnen een schrijnwerker, een arbeider, een architect, ingenieur, of wie dan ook perfect inschatten hoe een bepaalde klus moet uitgevoerd worden. 


Internationale standaard voor luchthavens

In Nederland wordt momenteel gewerkt aan een internationale standaard voor luchthavens en andere grote gebouwen om dit te verwezenlijken. In Schiphol alleen bijvoorbeeld worden namelijk honderden bouwopdrachten per jaar voltooid, klein en groot. Maar zelfs bij kleine opdrachten zoals het vervangen van een deur, moet eerst een technicus gaan kijken wat voor soort deur het is en wat voor scharnier en hoe die geplaatst zijn. Daarna moet hij terug naar zijn werkplaats om te zoeken of hij de juiste elementen in voorraad heeft. En pas daarna kan hij teruggaan om de deur effectief te vervangen. Met een as-builtmodel van de luchthaven zou dit veel gestroomlijnder en sneller kunnen verlopen, zonder onnodige verplaatsingen.

  Terug naar FAQ

Partners