Wat zijn de mogelijkheden omtrent facility management?

Facility management focust op het beheer en onderhoud van een gebouw. Als men dit vanuit BIM doet, spreekt men volgens sommige bronnen over 6D BIM, maar zoals eerder vermeld is er geen eenduidigheid over wat al die verschillende D’s nu net voorstellen. Om facility management degelijk te kunnen exploiteren vanuit BIM is het belangrijk om goed te weten wat het juist inhoudt.


Macro en micro facility management

We kunnen het onderscheid maken tussen macro facility management en micro facility management. Het gaat hier om een onderscheid op basis van schaal. Neem bijvoorbeeld een zeer grote instelling, zoals een multinational of een grote bank. Zij bezitten gemakkelijk honderden, zo niet duizenden gebouwen wereldwijd. Als zij met de vraag komen hoe zij in het algemeen hun hele patrimonium het meest efficiënt uitbaten, noemt men dit macro. Willen zij bijvoorbeeld te weten komen welke specifiek proces het onderhoud van een bepaalde vloer inhoudt in een van hun filialen, dan spreekt men over micro. Gaat men met andere woorden meer in detail, dan spreekt men over micro, gaat men algemener, dan spreekt men over macro.


Hard en soft facility management

Een ander onderscheid dat gemaakt kan worden, is dat tussen hard en soft facility management. Onder hard FM vallen zaken zoals mechanisch en elektrisch onderhoud, herstellingen, optimaal HVAC-gebruik, enzovoort. Soft FM gaat dan weer over zaken zoals catering, schoonmaakdiensten, beveiliging, enzovoort.

Het moge duidelijk zijn dat er niet één soort facility management bestaat en dat het gebruik ervan erg afhankelijk is van het specifieke project en van wat de bouwheer ervan verlangt. Vandaar is het erg belangrijk dat een bouwheer de juiste en concrete eisen stelt in verband met de exploitatie van het gebouw en hoe een ontwerper daarbij kan helpen.

  Terug naar FAQ

Partners