Wat zijn de BIM-eisen inzake facility management?

Meer en meer verkopen bouwfirma’s hun BIM-model als basis voor FM, maar staat daar een heleboel informatie in die de bouwheer niet kan vatten of wil gebruiken. Facility management vanuit BIM is op dit moment eerder een aanbodgestuurd proces dan een vraaggestuurd proces. Dat is eigenlijk niet zoals het hoort te zijn. Het is uiteindelijk de bouwheer die moet weten wat hij verlangt en welke informatie hij nodig heeft om zijn of haar gebouw goed te beheren. Pas nadien kan worden bekeken hoe de ontwerpers en de uitvoerders van het project hem daarbij kunnen assisteren.


Goede communicatie tussen bouwteam en bouwheer

Vandaar dat de enige primordiale vereiste op het vlak van FM een goede en duidelijke communicatie tussen bouwteam en bouwheer is, liefst vanaf het absolute begin. Gaandeweg kan dan ingespeeld worden op de vragen en de eisen van de bouwheer. Elk project is anders en vanuit die optiek moet ook het beheer van een gebouw bekeken worden.

Er is geen allesomvattend antwoord op bovenstaande vraag. Zelfs het bestandstype speelt daarbij geen rol. Ook welk detailniveau het beheermodel zou moeten hebben, is afhankelijk van twee zaken. Enerzijds kan de bouwheer uitdrukken wat hij verlangt van het beheermodel. Anderzijds zijn het voornamelijk de gestandaardiseerde processen van het bouwbedrijf die zullen bepalen hoe het model eruit ziet. Indien er specifieke eisen zijn waaraan het model moet voldoen, zullen deze eisen vaak resulteren in een niet te verwaarlozen meerkost. Het is voor het bedrijf immers een bijkomende studiekost om een apart model te creëren dat losstaat van de standaard.

Meestal wordt FM bekeken vanuit LOD500, omdat op dat moment alle mogelijke info beschikbaar is. Maar het kan ook zijn dat de bouwheer enkel voor een paar specifieke zaken het model gebruikt en dus voldoende heeft met een model dat grotendeels nog maar een niveau heeft van LOD300 of zelfs lager qua geometrie. Wat wel belangrijk is bij dat laatste, is dat het geheel aan informatie – ook wel Level of Information of LOI genoemd – ver genoeg staat om aan beheer te doen. 


Bouwheer op de hoogte van BIM?

Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat de bouwheer niet meteen op de hoogte is van alle evoluties binnen de bouwwereld en bijgevolg dus niet weet wat hij verwacht van FM. In veel gevallen heeft hij zelfs nog niet van de term BIM gehoord. Als architect kan het een grote hulp zijn om vanaf dag één de bouwheer hiervan op de hoogte te stellen, te informeren en idealiter ook al de voorbereiding van oplevering en beheer op te starten.

 

  Terug naar FAQ

Partners