Hoe kan BIM helpen bij een LCA?

Tegenwoordig zijn er heel wat instanties en organisaties die duurzaam bouwen ondersteunen. Denk maar aan BREEAM, LEED, HQE, en andere. Het zijn allemaal labels die wijzen op een gecertificeerd duurzaam gebouw. Om dit te bereiken, moet het gebouw uiteraard verschillende tests ondergaan en een ‘Life Cycle Assesment’ is er daar een van. Hierbij gaat men de producten en elementen die in een gebouw gebruikt worden, bekijken over hun hele levensduur van de extractie van grondstoffen tot eventuele recyclage en alles wat daar tussenin valt. Het gaat dus niet zozeer om een momentopname van een product, maar wel over de duurzaamheid bekeken over de hele levenscyclus.

Gelijkaardig aan een LCA bestaat er ook een LCC, wat staat voor ‘Life Cycle Costing’. Dit is een tool die de bouwheer toelaat om de onderhoudskosten over de hele levensduur van een gebouw vrij accuraat in te schatten.


Gescheiden werelden

Ook al lijkt het relatief gemakkelijk om met BIM dit soort analyses te maken, toch is dat niet helemaal zo. Er kan een heleboel informatie gelinkt worden aan het BIM-model en dus in theorie zou het mogelijk moeten zijn om LCA- en LCC-analyses te maken. Maar in werkelijkheid zijn het twee volledig gescheiden werelden, elk met hun eigen software, standaarden en manier van werken. Stilaan focust de BIM-wereld zich meer en meer op het onderhoud van een gebouw en hoe dat kan geïmplementeerd worden in de bestaande software. Vandaar dat er in de nabije toekomst mogelijkheden liggen om de link te leggen tussen beide werelden.


Interessante mogelijkheden

Uiteraard is een automatische LCA of LCC dus voorlopig nog toekomstmuziek, maar de mogelijkheden lijken bijzonder interessant. Indien deze concepten op een vrij eenvoudige manier kunnen worden geïmplementeerd in de BIM-software, kan zelfs tijdens het de ontwerpfase gekeken worden naar eventuele wisselwerkingen tussen kosten en ecologische impact van verschillende elementen afzonderlijk en het gebouw in zijn geheel.

Voorlopig kan men de informatie vanuit BIM – de geometrie, de gebruikte materialen en producten en de hoeveelheden – gebruiken om een link te leggen naar een veel uitgebreidere LCA-studie die op haar beurt gebruik maakt van een externe database. Deze laatste zit dus niet in het BIM-model, maar het model kan wel helpen door een deel van de input aan te leveren.

  Terug naar FAQ

Partners