Wat is het verschil tussen Open BIM en Closed BIM?

Het verloop van het BIM-proces is voor een beperkt deel afhankelijk van de software die toegepast wordt en welke mogelijkheden die biedt. De logica gebiedt dat de keuze van software afhankelijk is van hetgeen waarvoor het gebruikt moet worden, voor het ontwerpen van een gebouw is bepaalde software beter geschikt dan voor het maken van stabiliteitsberekeningen. Elke partij kiest dan ook de software die geschikt is om zijn of haar doelstellingen te bereiken. Anderzijds is het soms eenvoudiger om met alle partijen binnen één specifiek softwarepakket te werken, om zo de uitwisseling tussen data te vereenvoudigen. Deze twee verschillende werkwijzen kunnen benoemd worden met Open BIM en Closed BIM.


Open BIM

Bij Open BIM wordt er samengewerkt met referentiemodellen, die uitgewisseld worden via een open standaard als IFC. Dit betekent dat elke partij een model maakt met de software die het best geschikt is voor die bepaalde taak, en dat alle verschillende modellen samenkomen als coördinatiemodel waar een overzicht ontstaat van het hele project. Bij aanpassingen aan het model wordt steeds teruggegrepen naar de originele software en worden de IFC-modellen opnieuw geëxporteerd voor coördinatie. Exporteren en importeren van IFC-modellen klinkt behoorlijk eenvoudig, maar is zeker niet zo vanzelfsprekend. Er moet altijd goed afgesproken worden tussen bouwpartners hoe men dit doen, want algemene regels hieromtrent zijn schaars.


Closed BIM

Bij Closed BIM daarentegen wordt er samengewerkt binnen één softwarepakket, waardoor de uitwisseling niet moet verlopen via een omzetting naar IFC, maar alles binnen hetzelfde bestandstype kan blijven. Deze samenwerking kan op twee manieren verlopen, namelijk door te werken met gelinkte bestanden, waarbij iedere partij in zijn eigen model werkt en dit op geregelde tijdstippen uitwisselt met de andere partijen. De andere manier is door effectief op hetzelfde moment in één model te werken, dat in de cloud of op een server opgeslagen staat en waarin alle partijen moeten inloggen.

Bij kleinere projecten, met een beperkt aantal disciplines en bouwpartners  is dit soms een eenvoudige en efficiënte oplossing.


Uitwisselen van informatie

Sinds enkele jaren is er eigenlijk geen discussie meer over ‘Closed vs. Open BIM’. Iedereen is overtuigd van de kracht van open standaarden zoals IFC. De hele filosofie achter BIM is immers ook het gemakkelijk en efficiënt samenwerken door middel van het uitwisselen van informatie. Architecten en ingenieurs die op het punt staan BIM te implementeren moeten zich niet de vraag stellen of ze met Open of Closed BIM aan de slag moeten gaan. Deze opsplitsing geldt niet meer en is in de praktijk eigenlijk achterhaald. Een belangrijke keuze waar bouwprofessionals zich wel sowieso over moeten buigen, is welke software voor hun toepassing het efficiëntst is. Zo impliceert ‘Closed BIM’ dat één softwarepakket tegelijk de beste oplossing zou inhouden voor elk van de projectpartners. De praktijk toont echter dat dit slechts in zeer beperkte mate haalbaar is.

In de praktijk komen beide meestal samen voor: gesloten tussen de partijen die met compatibele software werken en open indien meerdere systemen gehanteerd worden, maar ook als garantie op een blijvende toegankelijkheid tot de dataset.

  Terug naar FAQ

Partners