Wat zijn BIM-levels of maturiteitslevels?

Een laatste soort levels zijn de BIM-levels. Hier is opnieuw sprake van levels, hoewel ze deze keer niets te maken hebben met de hoeveelheid data die beschikbaar en betrouwbaar is. De BIM-levels duiden aan in welke mate gebruik wordt gemaakt van BIM in een project. Vooral in het Verenigd Koninkrijk wordt veel aandacht geschonken aan deze term. Ze wordt uitdrukkelijk en veelvuldig gebruikt in Britse normering en heeft op die manier ook internationaal aan erkenning gewonnen.


BIM Level 0

Binnen de BIM-levels worden vier niveaus onderscheiden, te beginnen bij BIM Level 0. In deze situatie vindt er geen systematische samenwerking plaats binnen het proces. Elke partner stelt zijn eigen plannen en modellen op in 2D en stuurt deze dan naar de ander door via (elektronische) post. Het ontwerpen zelf gebeurt nog op de traditionele manier en CAD-programma’s zijn er voornamelijk om een ontwerp uit te tekenen en niet om het ontwerpproces zelf te ondersteunen. Ondertussen is het merendeel van de westerse architectuurwereld al een stuk verder dan deze fase.


BIM Level 1

Bij BIM Level 1 is er wel al in beperkte mate sprake van Computer Aided Design in plaats van Computer Aided Drafting. Met andere woorden: er wordt software gebruikt om te helpen bij het ontwerpproces en niet zuiver als tekentool. Ook wordt hier vaak in drie dimensies ontworpen. Het samenwerken met andere partijen is nog steeds gebaseerd op losse bestanden met 2D-tekeningen, al worden deze – afhankelijk van het project – in een Common Data Environment gestockeerd. Dit is een soort online platform waar alle partners toegang toe hebben en hun bestanden kunnen uploaden of downloaden.


BIM Level 2

BIM Level 2 ligt in het verschiet voor veel aannemers, architecten, producenten en ingenieursbureaus , maar toch zijn er nog niet heel erg veel die zich al op dit expertiseniveau bevinden. Wat Level 2 onderscheidt van Level 1 is voornamelijk de manier van samenwerken. Bij Level 2 is het verplicht om alle bestanden, grafische en niet-grafische informatie en allerhande documentatie, via een Common File Format uit te wisselen. Dat wil zeggen dat alle bouwpartners deze informatie rechtstreeks in hun eigen software en modellen kunnen inladen om zo nauwkeuriger in te spelen op veranderingen in het model. In het Verenigd Koninkrijk is het sinds april 2016 verplicht om bepaalde overheidsopdrachten volgens de principes van BIM Level 2 te realiseren.


BIM Level 3

Het laatste level – BIM Level 3 – is voorlopig nog hardop dromen, ook al zijn de pioniers in de industrie al volop bezig de principes ervan te implementeren. Eigenlijk is het een organische groei naar nog intensere samenwerking door alle mogelijke informatie op een online platform of server op te slaan en met alle partijen samen in één en hetzelfde model te werken. Op die manier is het quasi uitgesloten dat er nog verkeerde informatie in een model vervat zit. Het modelleren gebeurt dan niet meer op afzonderlijke software die nog moet worden geconverteerd. Alles speelt zich af via web based services en bevat alle mogelijke BIM-toepassingen die vandaag bekend zijn. Men noemt dit ook wel iBIM of integrated Building Information Modeling.

  Terug naar FAQ

Partners