Onderzoek van de classificatiesystemen voor BIM

  •   09-02-2018
  • Joke Weltens
Bron: bimportal.be

Door het groeiende succes van BIM is stilaan duidelijk geworden dat de hoeveelheid informatie die beheerd moet worden binnen een project noodzakelijkerwijs gestructureerd moet worden opdat ze geëxploiteerd en uitgewisseld kan worden.

Niet enkel het uniformeren op nationaal en internationaal niveau van de wijze van informatie-uitwisseling bij een BIM-project is een noodzakelijk kwaad (zie artikel ‘Het ontwikkelen van Standaarden binnen BIM’), maar ook het classificeren van onderdelen in het bouwinformatiemodel kan de onderlinge communicatie en efficiëntie tussen de betrokken partners ten goede komen. Het gebruik van een classificatiesysteem kan hierbij een handig hulpmiddel zijn en dit, des te meer indien de verschillende betrokkenen gedurende de volledige levensduur van het project dezelfde classificatie blijven hanteren.

 

Het onderzoek

De werkgroepen van het Technisch Comité BIM & ICT (hierna aangeduid als WG1) en Cluster BIM hebben de krachten gebundeld door een onderzoeks- en analyseproject op poten te zetten met als doel na te gaan welke bestaande classificatiesystemen het best geschikt zijn om gebruikt te worden in het BIM-verhaal.

Tijdens dit onderzoek is een voorafgaandelijke studie gebeurd van bestaande normen over classificatiesystemen. Daarbij is men tot de conclusie gekomen dat in de bouwsector het gebruik van classificatiesystemen eerder gefragmenteerd is volgens de projectfasen. Zo wordt in België tijdens het voorontwerp en het ontwerp vaak gebruikgemaakt van tabel 1 van de BB/SfB (een Belgisch classificatiesysteem dat specifiek is voor de bouwsector), terwijl de betrokken partijen tijdens de latere fasen (uitvoering en exploitatie) doorgaans hun toevlucht nemen tot andere classificaties. Deze manier van werken bemoeilijkt vanzelfsprekend de naspeurbaarheid van de projectelementen gedurende het volledige BIM-proces.

Vervolgens hebben de leden van WG1 en van Cluster BIM een lijst opgemaakt van in Europa bestaande en in België vaak gebruikte classificaties. Voor dit laatste hebben de leden van de werkgroep een enquête uitgevoerd onder hun leden. Op basis van de resultaten van deze enquête en via andere onderzoeken zijn er een aantal relevante classificatiesystemen geïdentificeerd die door WG1 geanalyseerd worden in het kader van BIM.

 

Methodologie voor de analyse van de classificatiesystemen

Om te komen tot een objectieve en identieke werkwijze voor alle weerhouden classificatiesystemen, is er een analysemethode ontwikkeld die berust op zes aspecten:

  • Identity Card: geeft de gebruikers een beeld van de essentiële informatie over het classificatiesysteem zoals bv. de publicatiedatum, beschikbare talen, enz. ...
  • BIM Key Characteristics: dit zijn de sleuteleigenschappen om in het kader van BIM een classificatiesysteem te kunnen gebruiken. Zo moet een classificatiesysteem voor BIM bv. aanpasbaar en flexibel zijn.
  • Use: a.d.h.v. een praktijkvoorbeeld wordt het classificatiesysteem toegepast zonder een specifieke BIMsoftware te gebruiken.
  • Implement in Software: het classificatiesysteem wordt geïmplementeerd in verschillende BIMsoftware om het gebruik in de praktijk te testen.
  • Plugins: het identificeren van de plugins en hun voornaamste functies.
  • Websites: het beoordelen van websites die informatie over het classificatiesysteem verzamelen.

 

Perspectieven

De resultaten van deze analyse en vergelijking van de bestaande classificatiesystemen zullen in de loop van 2018 gepubliceerd worden onder de vorm van fiches. Deze fiches moeten de ondernemingen in staat stellen om na te gaan of de betreffende classificaties bruikbaar zijn in de BIM-context en of ze beantwoorden aan hun behoeften.

Meer informatie over het onderzoek kan je vinden op: http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact56&art=854 en https://www.bimportal.be/nl/projecten/tc/publicaties-resultaten/analyse-classificatiesystemen-kader-bim/

Nieuwsbrief

Het beste van BIMtonic, rechtstreeks in uw inbox