C3A pleit voor een BIM-standaardisatie

  •   16-07-2018
  • Johan Geerts

C3A met zijn immer enthousiaste zaakvoerder Jos Vandamme is al meer dan dertig jaar Autodesk Reseller en Authorised Training Center (voor o.a. AutoCad en Revit) en in die tijd ontwikkelden het een sterke visie wat BIM en de optimalisatie ervan betreft. Met de C3A-Userclub heeft het bedrijf een directe voeling met de praktijk en krijgt het feedback van BIM-gebruikers met de meest uiteenlopende praktijkervaringen. Eén van de stokpaardjes van Jos Vandamme is hoe data te structureren en te coderen om BIM-modellen en lastenboeken op dat vlak te standaardiseren om bijvoorbeeld zo optimaal mogelijk BIM-modellen op te bouwen met automatische extractie van meetstaten en bestekken.

Eén van de sterktes van C3A in zijn gebruikerssupport zijn de C3A-Extenties waarmee het streeft naar standaard werkmethodes conform duidelijk afgelijnde afsprakenstelsels. Automatismen ontwikkelen om de basissoftware te optimaliseren is daarbij het uitgangspunt.

Sinds het ontstaan van BIM voelde men de noodzaak voor ‘Open’ standaarden om gegevens uit te wisselen en processen te stroomlijnen. De meest bekende voorbeelden zijn IFC en LOD. Daarnaast zijn er ook initiatieven om deze Open Standaarden te vertalen naar toepassingen in Autodesk Revit.

 

Revit Standards

Met de in Nederland opgerichte Revit Gebruikers Groep tracht men op informele wijze informatie tussen de gebruikers optimaam uit te wisselen. Binnen de Stichting Revit Standards opereert de gebruikersgroep naast tal van andere marktpartijen om de Revit Standards uit te breiden en eventueel te koppelen aan internationale initiatieven om op die manier tot een uniforme internationale versie van de Revit Standards te komen. BIM is ondertussen een fenomeen dat over alle landsgrenzen ingezet wordt om bouwgerelateerde internationale samenwerkingsverbanden op te zetten. Daarbij is de drang om software-onafhankelijk te kunnen werken heel groot. Tegelijkertijd impliceert dat misschien wel de grootste BIM-uitdaging: als BIM-standaarden geschreven worden op een software-onafhankelijk niveau, wie zorgt dan voor een uniforme implementatie in de diverse software?

Het is net dat aspect dat Jos met C3A en de C3A-Extensies en de C3A-Userclub bewerkstelligt via de wereldwijd meest toegepaste basissoftware. Onder andere daarvoor zet Jos zich actief in bij verschillende BIM-werkgroepen, steunend op de expertise en ervaring die hij via de C3A-Userclub opdeed. Zo is hij leider van de expertgroep Architecture die aan de hand van ‘best practices’ binnen de Revit Standards groep in Vlaanderen tot een Belgische Revit Standard zal willen komen. Ook met het WTCB-initiatief Cluster BIM werkt hij op de achtergrond verder aan de ontwikkeling van een standaard codering. Via het IWT-project BABEL (naar analogie met de mythische toren) dat in 2009 met verschillende andere partners (C3A, NAV, Bouwunie, Confederatie Bouw, WTCB, PB) werd ingediend, ondernam men een poging om de digitale communicatie tussen BIM-partners te stroomlijnen maar om dit project verder in praktijk uit te werken werd toen geen overheidsbudget vrijgemaakt. Nu gebeurt dit wel met de Cluster BIM via het WTCB.

 

Afspraken stroomlijnen

Misschien staan voor buitenstaanders deze Belgische standaarden en een internationale software-onafhankelijke codering en dito BIM-werking diametraal tegenover elkaar. Toch is het noodzakelijk om ook in een nationale of regionale context afspraken te stroomlijnen. Veel Vlaamse architecten gebruiken voor hun projecten bijvoorbeeld het VMSW-bestek als referentie-lastenboek. Dit bestek inclusief codering is stilaan de norm geworden in Vlaanderen, maar dit wordt steeds ingevuld, aangepast en aangevuld met eigen specificaties en extra artikels. Vaak ontstaat er dan een discrepantie of onduidelijkheid tussen de gebruikte naamgevingen, meetcodes en –eenheden in de verschillende al of niet basisdocumenten wat nog steeds leidt tot Babylonische spraakverwarring.

Er is nog veel werk te verrichten en de verschillende werkgroepen binnen de Cluster BIM en andere instanties werken naarstig verder. C3A heeft niet de intentie zelf standaard bestekteksten of coderingen uit te vinden maar via de C3A-Extenties wordt vooral een werkmethodiek in de meest toegepaste basissoftware (zoals Word, Excel en/of Revit) uitgewerkt om het BIMmen optimaal aan te pakken. En daarbij zal architect Jos Vandamme ook verder voortrekker en lobbyist zijn in alle werkgroepen of belangenorganisaties in de Vlaamse BIM-wereld. En dat dwingt zondermeer bewondering af.

 

Gerelateerde partners

Nieuwsbrief

Het beste van BIMtonic, rechtstreeks in uw inbox