De BIM-competentiematrix

  •   03-12-2018

Om de (toekomstige) bouwprofessionelen te helpen bij het aannemen van de uitdagingen die geboden worden door BIM, is het belangrijk om de competenties te identificeren die ze dienen aan te leren tijdens hun initiële vorming, of later, via een eventuele voortgezette opleiding. De werkgroep ‘Opleidingen’ van het Technisch Comité BIM & ICT en de Cluster BIM heeft een eerste stap in deze richting gezet door de opstelling van de ‘BIM-competentiematrix’.

BIM is een nieuwe manier van werken die de dynamiek van het ontwerpen, bouwen en beheren van een bouwwerk sterk beïnvloedt. Dit gaat gepaard met een mutatie van de intra- en interorganisationele werkwijzen.

Deze mutatie houdt ook een evolutie van de individuele competenties van de personen die betrokken zijn bij de projectprocessen in (architecten, aannemers, patrimoniumbeheerders …).

De werkgroep ‘Opleidingen’ (WG5) van het Technisch Comité BIM & ICT en de Cluster BIM heeft een aantal ‘BIM-competenties’ geïdentificeerd en heeft deze in een matrix gestructureerd, zodat men er gemakkelijk naar kan teruggrijpen voor verschillende toepassingen (bij het uitwerken van opleidingsprogramma’s, bij aanwervingen …).

>>Kom hier alles te weten over de BIM-competentiematrix

 

Nieuwsbrief

Het beste van BIMtonic, rechtstreeks in uw inbox