Nieuwe markten veroveren met BIM

  •   20-06-2017
  • Liesbeth Verhulst
Roobeekpark © B2Ai
Roobeekpark © B2Ai

Hoe kunnen we ons onderscheiden en nieuwe markten veroveren dankzij BIM? Het is een vraag die vele bouwprofessionals zich stellen. De kwestie kwam uitvoerig aan bod tijdens een seminarie op de BIM-meeting die EBP begin juni organiseerde. Claude Labeeuw van B2Ai, een multidisciplinair architectenbureau dat al BIM’t sinds 2008, deed uit de doeken hoe zijn bureau van BIM een concurrentievoordeel maakte.

“De literatuur over concurrentiestrategieën is duidelijk: wat ligt aan de basis van een concurrentievoordeel? De creatie van een superieure meerwaarde en laat dat nu precies zijn wat BIM is”, steekt Claude Labeeuw van wal. “Eens de meerwaarde gecreëerd, komt het erop aan continuïteit en groei te blijven verzekeren. Dat is we bij B2Ai betrachten. We willen BIM-pionier zijn en blijven en daar nieuwe markten en diensten aan koppelen.”

Echte omzetcijfers haalt Claude Labeeuw er niet bij. Daar is het bij BIM volgens hem ook niet om te doen. “BIM gaat niet rechtstreeks meer omzet genereren”, meent hij. “Het is eerder een technologische tool om te excelleren en op die manier je omzet te vergroten. Dankzij BIM kan je nieuwe diensten aanbieden, nieuwe markten veroveren en innoveren. Ook stijgt de efficiëntie en het professionalisme binnen het bureau en het personeel evolueert mee. Zo wordt de tekenaar omgeschoold tot BIM-modelleur.”


Starten met BIM

BIM is volgens Claude Labeeuw zonder twijfel een meerwaarde, maar het vergt een investering. Ten eerste moet de tekenaar opgeleid worden tot BIM-modelleur: “Gedurende zijn opleiding is de tekenaar niet productief. Dat is hij wel na 2 maanden en na een zestal maanden is de modelleur rendabel.”  Ook aan BIM-software en hardware hangt een prijskaartje vast. “Je zou kunnen stellen dat je bij het starten met BIM zo’n 10 % winst verliest door de beperktere capaciteit en productiviteit, maar dat verdien je later gegarandeerd terug”, aldus Claude Labeeuw.   

Starten met BIM gebeurt niet van de ene dag op de andere. Het is een geleidelijk proces waar ook B2Ai door de jaren heen in gegroeid is. Onder meer de opleiding van personeel vergt kosten en tijd en ook de werkmethodieken binnen het bureau moeten helemaal worden aangepast.

Een tip van Claude Labeeuw is om te beginnen met eenvoudige projecten op grote schaal die repetitief zijn. “Woonzorgcentra bijvoorbeeld zijn doorgaans projecten met eenvoudige BIM-modellen”, zegt hij.  “Wij zijn begonnen met het woonzorgcentrum en de serviceflats Roobeekpark in Ardooie.” In een tweede fase is B2Ai overgegaan naar meer complexe projecten die uniek geconcipieerd zijn en een beperkte schaal hebben. “Heel belangrijk bij BIM is een goed BIM-protocol. Alle afspraken tussen de partijen worden in dit protocol vastgelegd, de taken en verantwoordelijkheden bij elke fase gedefinieerd”, aldus Claude Labeeuw. 


Concurrentievoordelen van BIM

Met dit alles in het achterhoofd staat het concurrentievoordeel van BIM volgens Claude Labeeuw buiten kijf. “De kennis van je bureau of bedrijf breidt uit, je kan deelnemen aan de Europese markt, je werkt in bouwteams met aannemers, ingenieurs, installateurs,… Je kan tevens nieuwe diensten aanbieden en markten aanspreken zoals BIM-coördinatie en virtual reality. BIM zorgt bovendien voor een drastische daling van de kosten die door fouten veroorzaakt worden. Die kunnen beter vermeden worden dankzij clashdetectie. De efficiëntie van je bureau verhoogt dankzij BIM aanzienlijk.”


En de omzetstijging?

Uit het publiek kwam al snel de vraag hoeveel (meer) omzet BIM heeft gegenereerd voor B2Ai. “Meer omzet was niet hét objectief om met BIM te starten”, repliceert Claude Labeeuw. “Het was eerder een opportuniteit en de meerwaarde van BIM is voor ons overduidelijk.’

Tijdens het ronde tafelgesprek waarmee de BIM-meeting werd afgesloten, kwam Claude Labeeuw nog terug op de Return on Investment bij het bimmen: “De ROI is moeilijk te berekenen. Die ambitie moeten we opbergen, want met cijfers kan je alles bewijzen wat je wilt bewijzen. BIM gaat in de eerste plaats over innoveren en ondernemen. De meerwaarde zit in het centraal model dat alle data bevat voor alle partijen in het bouwteam. Het laat toe in iedere fase van het traject de juiste beslissingen te nemen en verbetert de communicatie in het bouwteam.”

 

Gerelateerde partners

Nieuwsbrief

Het beste van BIMtonic, rechtstreeks in uw inbox