Handboek voor de introductie van Building Information Modelling door de Europese publieke sector

  •   27-09-2017
  • Joke Weltens
(FOTO: EUBIM task group)

Op 6 juli 2017 lanceerde een Europese BIM-werkgroep te Brussel het ‘Handboek voor de introductie van Building Information Modelling door de Europese publieke sector’. In het handboek concludeert de werkgroep dat er een mogelijkheid is tot het harmoniseren van een gemeenschappelijke Europese strategie voor de implementatie van BIM.

Het document richt zich op de eerste plaats naar beleidsmakers en beheerders van overheidsopdrachten. Regeringen en overheidsorganisaties moeten het voortouw nemen om de bouwsector aan te moedigen tot en te overtuigen van de mogelijkheden van digitalisering, en op zijn beurt zorgen voor betere publieke diensten. De visie is om samen met de particuliere sector een competitieve en open digitale bouwmarkt op te zetten, een die wereldwijd een standaard kan zijn. Dit handboek vraagt ​​om gecoördineerde acties van de overheidssector op Europees en nationaal niveau om naar deze visie te werken en is een tool om leiding te nemen in de digitale revolutie binnen de bouwindustrie. Zonder deze sturing zal het moeilijk worden om het potentieel van BIM te bereiken.

Het handboek wil gemeenschappelijke principes en aanbevelingen aanreiken om de implementatie van BIM bij de publieke en de particuliere sector in Europa eenduidig af te stemmen om zo groei en innovatie te stimuleren en vrije en open handel te creëren. Ze beogen een uniform BIM-landschap binnen Europa.

Momenteel is het handboek enkel in een Engelstalige versie te verkrijgen, maar de Europese werkgroep maakt zich sterk dat ze tegen het einde van dit jaar het handboek vertaald zullen hebben naar 14 verschillende talen binnen Europa waaronder ook het Nederlands. Het handboek kan gratis gedownload worden via http://www.eubim.eu/handbook/ .

Het document is niet rechtstreeks bedoeld voor architecten en aannemers, maar kan het BIM-landschap vormen waarin zij werken en dus onrechtstreeks impact hebben. Zo zijn er in hoofdstuk 3 aanbevelingen om de communicatie te bevorderen door gemeenschappen en netwerken te ontwikkelen en te ondersteunen. Regeringen kunnen deze broodnodige veranderingen niet alleen doen: samenwerken met de industrie op Europees en nationaal niveau is essentieel om deze digitale transformatie te bereiken.

Nieuwsbrief

Het beste van BIMtonic, rechtstreeks in uw inbox