d-Concrete!

Sus Campiniae
Sus Campiniae

Corebusiness

d-Concrete! is één van de bedrijven onder de koepel van CRH Structural Concrete. Als prefabrikant bieden zij projecten aan (studie + coördinatie) waarin producten van de firma’s Ergon, Prefaco, Echo en Schelfhout optimaal tot hun recht komen. Intern worden de projecten in een closed BIM-samenwerkingsverband uitgewerkt in Tekla (mbv modelsharing-functionaliteit).
Naar de buitenwereld toe wordt er zoveel mogelijk met ifc-bestanden gecommuniceerd.

BIM Expertise

Binnen CRH hebben we een closed BIM-samenwerkingsverband dat loopt via de modelsharingfunctionaliteit van Tekla. Het model dat wordt opgebouwd is tot in de puntjes gedetailleerd en bevat informatie die gebruikt wordt voor planning, facturatie en stockbeheer.

Met andere bedrijven verloopt de samenwerking meestal via ifc. De graad van detail die wordt doorgegeven hangt af van de bekwaamheid van de klanten om dit te visualiseren. Tot nu toe is er nog niemand geweest die ons gevraagd heeft informatie toe te voegen aan ons model.

BIM-tip

BIM-implementatie is een traag proces dat alle processen van een bedrijf kan en moet beïnvloeden, maar dit vergt tijd, veel tijd. Koester geen te hoge verwachtingen. Een vroege ontgoocheling veroorzaakt soms dat je te vroeg opgeeft.

Casestudy's