B2Ai

Buro II & ARCHI+I
Buro II & ARCHI+I

Corebusiness

B2Ai is een multidisciplinaire architectuurgroep met ateliers in Brussel, Gent, Roeselare en Lille. Voor de 120 medewerkers is architectuur geen doel op zich. B2Ai analyseert in architecturaal, sociologisch en economisch opzicht hoe mensen een ruimte beleven. De basis voor onze ontwerpen zijn de mensen die in en om de gebouwen wonen, leven en werken. De ateliers en de engineering zetten hun vakkennis in om voor de meest complexe projecten een realistisch, en mensgericht ontwerp voor te stellen.

BIM Expertise

BIM wordt toegepast binnen alle disciplines van het bureau. Het BIM-model is als centraal communicatiemiddel gaan fungeren tussen de afdelingen architectuur, stabiliteit, technieken en interieur. De BIM-werkmethodiek heeft onze informatiestromen geoptimaliseerd en stelt ons in staat om met gecentraliseerde en éénduidige informatie gefundeerde beslissingen te nemen.

BIM-tip

Breng uw werkmethodiek en informatiestromen in kaart. Hieruit worden meteen de te optimaliseren werkprocessen duidelijk. Leg duidelijke verantwoordelijkheden en afspraken vast bij de stapsgewijze – realistische - overschakeling naar een BIM-werkmethodiek.

Casestudy's

Artikels op BIMtonic