BIM-opleiding

  •   05-04-2017

Komt BIM al voldoende aan bod in de architectenopleiding?

Het antwoord

De verschillende architectuuropleidingen bepalen zelf vrij onafhankelijk wat men in het curriculum opneemt. Momenteel is daar geen afstemming onderling. We merken dat er weliswaar hier en daar al wat BIM-aspecten aan bod komen, maar dat het vrij beperkt blijft en meestal niet als speerpunt gehanteerd wordt.

Vaak vinden we een BIM-software introductie terug in een cursus Computer Aided Design (CAD), waarin meestel één applicatie wordt aangeleerd. Dit blijft eerder elementair en gericht op algemene kennismaking in plaats van een opleiding tot 'BIM Modelleur'. Focus is vaak op het 3D modelleren en presenteren. Daarvoor is immers onvoldoende tijd voorzien. Dit is wel uitgebreider bij een opleiding 'Toegepaste Architectuur', waar ook veel verder gegaan wordt tot het afwerken van bouwtechnische dossiers en plannen.

Slechts hier en daar gaat men ook projectmatig met BIM aan de slag, via bijvoorbeeld de ontwerpstudio. Over het algemeen is er in de studio geen tijd of ondersteuning voor dergelijke toepassingen en hangt het van het initiatief van de student af. Zeker bij groepswerk blijft het gebruik van BIM vaak achterwege.
Daarnaast zijn er soms lezingen of seminaries die iets algemener spreken over BIM als methodologie en proces, maar ook dat blijft meestal summier.

Momenteel is de werkgroep 5 van TC BIM&ICT bij WTCB bezig met het onderzoeken van competentieprofielen en opleidingen, van waaruit in de nabije toekomst ook aanbevelingen naar de verschillende bouwkundige opleidingen zullen geformuleerd worden.