BIM voor de eindklant

  •   14-06-2017
  • T.P

Veel bedrijven werken momenteel met BIM in het achterhoofd om tijdens de bouw van een project een gecoördineerd model te verkrijgen dat uitvoerbaar is. Echter zijn veel van deze bedrijven met een bepaalde software vertrouwd. Hoe gaan eindklanten om met de modellen die hiervan beschikbaar zijn? Stel dat een eindklant het model wil gebruiken om in de toekomst een onderhoudsplan / veiligheidsplannen op te stellen, welk softwarepakket verkiest hij dan? Bouwkunde zou in Archicad getekend kunnen zijn, technieken in Revit. Om een samengesteld model te verkrijgen kunnen we IFC gebruiken maar hoe kunnen er later nog wijzigingen worden gedaan zonder dat alle gebruikte softwarepaketten moeten worden aangekocht?

Het antwoord

Je kan enkel de files wijzigen in de ‘native’ software, dus de software waarin de file werd gecreëerd. IFC-bestanden kunnen in basis NIET gewijzigd worden, deze dienen enkel als referentie (wel met alle info aanwezig). 

Nu bestaat er wel de mogelijkheid in Revit en ik vermoed ook in de andere softwares om een IFC-bestand (van een andere software bijv. Tekla) om te zetten naar een heus Revit-bestand. Probleem hierbij is wel dat veel info verloren gaat en dat de omzetting niet altijd correct verloopt (IFC is een interpretatie van tekst info). Maar het kan. 

Daarom zullen bepaalde opdrachtgevers vragen naar het creëren van hun model(len) in een welbepaalde software en dit vanaf de ontwerpfase. Anderen vragen naar een as-built in een bepaalde software. In het voortraject mag dan een willekeurige software worden gebruikt.

Dit zal echter enkel het geval zijn als de opdrachtgever écht het model nog denkt te wijzigen na oplevering (dus bij later beheer en uitbreiding of wijziging).

In de meeste gevallen wordt BIM gebruikt voor beheer en FM, en dit gebeurt in hoofdzaak op basis van de informatie en dus in hoofdzaak de achterliggende database. Daartoe zijn andere tools beschikbaar die deze uitlezen, ook vanuit IFC.